Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een belangrijke verzekering voor ondernemers. Als ondernemer bent u zelf verantwoordelijk voor uw inkomen. U krijgt geen uitkering zodra u arbeidsongeschiktheid raakt. U dient zelf te zorgen voor een vangnet. Dit kunt u doen door een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) af te sluiten. Zodra u ziek wordt of een ongeval krijgt, zorgt de AOV voor een uitkering. Hierdoor komt u niet zonder inkomen te zitten. Het kiezen van een AOV is niet verplicht, maar neemt wel uw geldzorgen weg zodra u niet meer kunt werken.

Wanneer is iemand arbeidsongeschikt?

Iemand is arbeidsongeschikt als hij of zij niet meer kan werken door een ongeval of door ziekte. Ook met een zwangerschap is iemand tijdelijk arbeidsongeschikt. Het ongeval of de ziekte hoeven niet werkgerelateerd te zijn. Als u een skiongeluk hebt gehad of als u thuis van de trap bent gevallen, dan is dit ook gedekt. Daarnaast kunt u tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt zijn.

Wel of geen Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp

Als u een beroep uitoefent waar de risico’s om arbeidsongeschikt te raken klein zijn, kunt u ervoor kiezen om geen AOV af te sluiten. In dit geval kunt u bij lichamelijk letsel uw werkzaamheden nog geheel of gedeeltelijk uitvoeren. Neem in uw afweging mee dat hoofdletsel er ook voor kan zorgen dat u langdurig geen werk kunt uitvoeren.

Een aantal redenen om wel een AOV af te sluiten

 • U bent verzekerd van inkomen als u arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld in uw eigen woning blijven wonen.
 • Raakt u voor 70% ongeschikt, dan ontvangt u voor deze 70% een uitkering
 • De premie is fiscaal aftrekbaar
 • U krijgt hulp bij re-integratie

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP vergelijken

Voordat u een AOV afsluit is het belangrijk om advies in te winnen over de verschillende dekkingen. Zodra u weet wat uw wensen zijn, kunt u verzekeraars met elkaar gaan vergelijken. Naast de verschillende dekkingen zijn ook de prijsverschillen groot. Het vergelijken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kan u daarom honderden euro’s besparen.

Maandelijkse vaste lasten

Om een passende AOV af te sluiten, is het belangrijk dat u een goed beeld hebt van uw noodzakelijke maandelijkse vaste lasten. Dit is mede bepalend voor de hoogte van de uitkering die u kiest. Een AOV moet er bij arbeidsongeschiktheid voor zorgen dat u geen financiële problemen krijgt.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

De AOV premie is voornamelijk gebaseerd op:

 1. Verzekerde bedrag
 2. Uitkeringsniveau; gebaseerd op het verzekerde bedrag en uw arbeidsongeschiktheidspercentage
 3. Datum waarop u bent gestart met ondernemen: Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeraars geven een starterskorting
 4. Indexatie van uw premie en nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt de indexatie van het uitgekeerde bedrag
 5. Of uw verzekering gebaseerd is op;
  – beroepsarbeidsongeschikt (bent u nog in staat om uw huidige werkzaamheden uit te voeren)
  – passende arbeid (Uw verzekeraar kan van u verlangen dat u soortgelijke werkzaamheden moet accepteren)
  – gangbare arbeid (welk werk kunt u nog uitvoeren, ongeacht of u hier ervaring in heeft of niet).
  Dit zijn de drie vormen van het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Dekking arbeidsongeschiktheidsverzekering

Hebt u een verleden met psychische klachten? Dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om eventuele toekomstige arbeidsongeschiktheid door deze klachten uit te sluiten. Er zijn ook verzekeraars en type verzekeringen die nooit uitkeren bij psychische klachten. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillende dekkingsvarianten die er bestaan. Let hier dus goed op voordat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit.

Goedkope Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een veelgehoorde opmerking onder ZZP’ers, is dat een arbeidsongeschiktheids-verzekering erg kostbaar is en een flink deel van de omzet weg snoept. Verzekeraars van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen spelen hierop in door de pakketten aan te passen. Dit doen ze zodat de maandelijkse premie verlaagd kan worden. Dat klinkt aantrekkelijk voor de portemonnee van de ZZP’er. Echter zijn de voorwaarden van dergelijke polissen veelal ongunstig. Hierdoor dient u een flinke financiële buffer te hebben. Standaard geldt bij de AOV’s dat de eerste uitkering na 30 ziektedagen begint. Bij goedkopere verzekeringen kan de termijn tot de eerste uitkeringsdatum flink opgerekt zijn. Let hier dus goed op voordat u een dergelijke verzekering afsluit.

Een aantal weetjes

 • De looptijd van een AOV is in de regel 1 tot 5 jaar.
 • Na deze periode vindt een jaarlijkse verlenging plaats die maandelijks opzegbaar is.
 • De verzekering kan worden beëindigd als u besluit te stoppen met uw activiteiten als ZZP’er.
 • De premies die u voor een AOV betaalt mag u aftrekken van de inkomstenbelasting.
 • Over eventuele uitkeringen dient u belasting te betalen.

Veelgestelde vragen

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Een AOV is op dit moment nog niet verplicht. Het Nederlandse kabinet wil dat er begin 2020 een uitgewerkt plan komt voor een nieuwe ZZP wet.

Is het mogelijk om een AOV in loondienst te nemen?

Ja, het is zeker mogelijk om een AOV af te sluiten wanneer u in loondienst werkt. Hier vindt u meer informatie over een aov in loondienst.

Zijn er ook alternatieven voor een AOV?

Ja. Er zijn meerdere alternatieven. De meest bekende is het broodfonds.

Is het mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering tussentijds aan te passen?

Dat is zeker mogelijk. Verzekeraars weten namelijk dat ieder jaar anders kan zijn voor ondernemers. Als startende ondernemer zijn uw inkomsten vaak nog laag. U sluit dan een AOV voor een bepaald inkomen.

Mag een verzekeraar mij weigeren te verzekeren?

Ja, omdat een arbeidsongeschiktheidsverzekering geen verplichte verzekering is, heeft de verzekeraar de vrijheid om u niet accepteren.

Wat kan ik doen als de verzekeraar mij heeft geweigerd?

Wie bij particuliere verzekeraars onverzekerbaar is, kan zich bij het UWV aanmelden voor een vrijwillige Ziektewetverzekering. Die aanmelding moet binnen 13 weken gedaan worden, nadat u via uw loon of uitkering gestopt bent met het betalen van de verplichte Ziektewetpremies.