Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP is een belangrijke verzekering voor ondernemers. Als ondernemer moet u zelf voor uw inkomen zorgen. Bent u ziek en kunt u even niet werken? Dan krijgt u geen uitkering. U dient zelf te zorgen voor een vangnet. Dit kunt u doen door een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Deze verzekering wordt ook wel AOV genoemd. Zodra u ziek wordt of een ongeval krijgt, zorgt de AOV voor een uitkering. Hierdoor zit u nooit zonder inkomen. Het kiezen van een AOV verzekering is niet verplicht. Het biedt u echter wel zekerheid en neemt zorgen weg over geld zodra u niet meer kunt werken.

AOV vergelijken

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering zorgt ervoor dat zodra u even niet meer kunt werken, u niet zonder geld komt te zitten. Als ondernemer moet u dit zelf regelen. Van de overheid krijgt u immers geen uitkering. Heeft u geen arbeidsongeschiktheidsverzekering en kunt u even niet werken? Dan heeft u geen inkomen. Wellicht kunt u dat met wat spaargeld een paar maanden opvangen, maar na verloop van tijd wordt dit lastig. Zeker als u maanden of jaren niet meer kunt werken. Wellicht moet u ook een hypotheek of huur betalen en andere vaste lasten. Een zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering biedt u een stukje zekerheid. Mocht u iets overkomen, dan ontvangt u alsnog geld.

Hoe werkt een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Zodra u een arbeidsongeschiktheidsverzekering heeft, geldt er een eigen risico periode. Dit is een soort wachttijd. Deze is op zijn kortst 15 tot 30 dagen en duurt max 2 jaar. De verzekeraar keert in deze tijd geen geld uit. Raakt u na de wachttijd ziek? Dan wordt door een arts bepaald voor hoeveel procent u arbeidsongeschikt bent. Dit kunt u niet zelf doen.

Bij het afsluiten van de arbeidsongeschiktheidsverzekering kiest u hoeveel geld er uitgekeerd wordt. U kunt onder andere afspreken dat in het eerste jaar 100 procent wordt uitgekeerd en daarna 80 procent. Net zolang als u arbeidsongeschikt bent. Bent u voor een deel arbeidsongeschikt, dan ontvangt u ook maar een deel van de uitkering. Bij het sluiten van de zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering kiest u het arbeidsongeschiktheidscriterium.

De keuzes zijn;

 1. Passend arbeid; er wordt gekeken welk ander werk u nog kunt doen. Er wordt rekening gehouden met uw capaciteit, maar ook met uw scholing, salaris en arbeidsverleden.
 2. Beroepsarbeid; er wordt gekeken naar welk werk u voorheen deed. U hoeft geen andere functie uit te voeren.
 3. Gangbaar arbeid; al het werk dat u aangeboden wordt en waarvoor u geschikt bent, dient u aan te nemen. Dit kan ook een baan zijn die niet bij uw capaciteit of voorgaand salaris past.

Wanneer is iemand arbeidsongeschikt?

Iemand is arbeidsongeschikt als hij of zij niet meer kan werken door een ongeval of door ziekte. Het ongeval of de ziekte hoeft niet door het werk te zijn gebeurd. Als u een ski ongeluk hebt gehad of als u thuis van de trap bent gevallen, dan is dit ook gedekt. Daarnaast kunt u tijdelijk of langdurig arbeidsongeschikt zijn. Ook als iemand zwanger is, kan zij tijdelijk niet werken en heeft zij recht op een uitkering.

AOV vanaf 2024 verplicht voor ZZP’ers

Als ZZP’er zult u wellicht vanaf 2024 verplicht een AOV moeten nemen. Vakbonden en een aantal linkse politieke partijen willen al jaren dat de AOV verzekering verplicht wordt gesteld. Tot nu toe is dat nog niet gebeurd. Nu staat de verplichte AOV verzekering benoemd in het principe akkoord tussen de vakbond en het kabinet. Het ziet er nu dus echt naar uit dat u zich vanaf 2024 verplicht zal moeten verzekeren voor de AOV.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP verplicht

De verplichte AOV ZZP ziet er in het voorstel als volgt uit:

 • de AOV verzekering geldt voor zzp’ers, DGA’s, beroepsbeoefenaars en echtgenoten die meewerken
 • de verplichte zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering geldt niet voor zelfstandigen met personeel
 • de premie voor de verplichte AOV ZZP wordt zo’n 8 procent van het inkomen en is daarmee afhankelijk van het inkomen
 • de max premie ligt op zo’n € 220 per maand
 • het dekt 70% van het laatst verdiende inkomen
 • de premie wordt geïnd door de Belastingdienst
 • het UVW voert de re-integratie uit

Wel of geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten?

arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp

Veel ondernemers stellen zich de vraag of zij wel of geen zzp arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. De kans dat hen iets gebeurd is aanwezig, maar de premie is hoog. Het is daarom voor velen een dilemma.

Als u een beroep heeft waar het risico om arbeidsongeschikt te raken klein is, kunt u ervoor kiezen om geen AOV verzekering ZZP af te sluiten. In dit geval kunt u bij letsel aan uw lichaam uw werk nog geheel of een deel doen. Neem in uw afweging mee dat letsel aan uw hoofd er ook voor kan zorgen dat u een tijd lang geen werk kunt doen. Heeft u een beroep waar het risico groot is om arbeidsongeschikt te raken, dan kunt u zeker een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten.

Waarom wel een AOV verzekering ZZP kiezen;

 • U bent verzekerd van inkomen als u arbeidsongeschikt raakt. Hierdoor kunt u bijvoorbeeld in uw eigen woning blijven wonen.
 • Raakt u voor 70% ongeschikt, dan ontvangt u voor deze 70% een uitkering.
 • De AOV premie is fiscaal aftrekbaar.
 • U krijgt hulp bij re-integratie.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP vergelijken

Voordat u een AOV verzekering ZZP afsluit is het slim om advies in te winnen over de dekking. Zodra u weet wat uw wensen zijn, kunt u de arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken. De verzekeraar bepaalt zelf haar voorwaarden en de premie. Hierdoor is een AOV vergelijken heel slim. Het vergelijken van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen kan u honderden euro’s besparen.

Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Uit een aantal onderzoeken blijkt dat veel ZZP’ers nu nog geen AOV verzekering hebben. De reden hiervoor is dat de AOV premie te hoog is. ZZP’ers kiezen het risico dat zij lopen boven het betalen van een hoge AOV premie. Van de 1,2 miljoen ZZP’ers die Nederland telt, heeft slechts zo’n 20 procent een AOV verzekering.

Vaak krijgen wij de vraag: Wat kost een arbeidsongeschiktheidsverzekering? Het antwoord daarop is voor iedereen anders. De arbeidsongeschiktheidsverzekering kosten voor de bouw liggen nu op zo’n 500 euro per maand. Voor een ZZP’er die veel achter de laptop werkt, zijn de arbeidsongeschiktheidsverzekering kosten zo’n 300 euro per maand. Voor veel ZZP’ers een veel te hoog bedrag.

Zodra de verplichte AOV voor ZZP’ers komt, zal de premie afhankelijk van het inkomen worden. Dit zal dan een goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekering vorm worden. Goedkoop zal hij zeker niet zijn. Verwacht wordt dat de premie iets boven de 200 euro zal zijn. 

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Om de juiste arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP er af te sluiten, dient u een goed beeld te hebben van uw vaste lasten. Dit bepaalt mede de hoogte van de uitkering die u kiest. Een AOV verzekering ZZP moet er bij arbeidsongeschiktheid voor zorgen dat u geen financieel probleem krijgt. Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP er afsluiten? Dat kan. Vergelijk via onze website en sluit af bij de AOV verzekeraar.

Premie arbeidsongeschiktheidsverzekering

De AOV premie wordt bepaald op basis van:

 1. Het bedrag dat u verzekerd.
 2. Het niveau van uitkering. Dit is gebaseerd op het verzekerd bedrag en uw arbeidsongeschiktheidspercentage.
 3. De datum waarop u bent gestart met ondernemen. Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeraars geven een korting voor starters.
 4. Indexatie van uw premie en nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt de indexatie van het uitgekeerde bedrag.
 5. Of uw verzekering gebaseerd is op;
  – beroepsarbeidsongeschikt (bent u nog in staat om uw eigen werk uit te voeren)
  – passend arbeid (uw verzekeraar kan van u vragen dat u soort gelijk werk moet accepteren)
  – gangbaar arbeid (welk werk kunt u nog uitvoeren, ongeacht of u hier ervaring in heeft of niet).
  Dit zijn de drie vormen van het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Goedkope arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP er

ZZP’ers geven vaak aan dat het lastig is om een goedkope AOV te vinden. De verzekering snoept nu een flink deel van de omzet weg, omdat de premie AOV hoog is. Verzekeraars van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen spelen hierop in door de dekking aan te passen. Dit doen ze zodat de premie verlaagd kan worden. Dat klinkt goed voor de ZZP’er. Echter zijn de voorwaarden van deze polis vaak niet gunstig. Hierdoor dient u een flinke financiële buffer te hebben. Standaard geldt bij de AOV’s dat de eerste uitkering na 30 ziekte dagen begint. Bij de goedkoopste arbeidsongeschiktheidsverzekering kan deze termijn flink gerekt zijn. Let hier dus goed op voordat u de goedkoopste arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit. De goedkoopste is zeker niet altijd de beste AOV.

AOV verzekering vergelijken

AOV ZZP aftrekbaar van belasting

Als ondernemer betaalt u belasting over uw winst. Ondernemers horen we daarom vaak roepen dat ze liever zoveel mogelijk kosten maken. Hierdoor hoeft er minder belasting betaalt te worden. Ook de AOV premie is aftrekbaar voor de inkomsten belasting. U trekt de AOV premie dan af van uw jaarinkomen. De winst valt hierdoor lager uit, waardoor u minder belasting betaalt. U kunt de AOV premie aftrekken vanuit box 1. Raakt u arbeidsongeschikt en ontvangt u een uitkering van uw verzekeraar? Dan dient u daarover belasting te betalen, omdat dit gezien wordt als inkomen.

Ongeschiktheidsverzekering zzp

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt ook wel ongeschiktheidsverzekering zzp genoemd. Sommige mensen denken dat dit weer een ander soort verzekering is. Dat is niet waar. De ongeschiktheidsverzekering zzp is precies hetzelfde als de AOV.

Dekking arbeidsongeschiktheidsverzekering

Lees hier alles over de AOV dekkingsvarianten. Let op; Heeft u eerder psychische klachten gehad? Dan kan de verzekeraar ervoor kiezen om arbeidsongeschiktheid door deze klachten in de toekomst uit te sluiten. Er zijn ook verzekeraars en type verzekeringen die nooit zullen uitkeren bij deze klachten. Let hier dus goed op voordat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP afsluit.

Tot welke leeftijd een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Gaat u de ZZP arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken? Dan dient u ook een eind leeftijd op te geven. Dit is de leeftijd tot waar de AOV een dekking biedt. Kiest u voor de leeftijd van 61 jaar, dan biedt de AOV dekking tot uw 61e. Vanaf dat moment wordt uw arbeidsongeschiktheidsverzekering gestopt en betaalt u geen premie meer. Ontving u op dat moment een uitkering door arbeidsongeschikt, dan zal deze stoppen. 

Veel verzekeraars bieden dekking voor arbeidsongeschiktheid tot 67 jaar. Kiest u voor een jonge eind leeftijd, dan zult u zelf de jaren moeten overbruggen tot aan uw pensioen. Heeft u een zwaar beroep, dan geldt er een andere eindleeftijd. Deze ligt soms fors lager, rond de 55 jaar. U kunt zich met een zwaar beroep vaak niet langer verzekeren. Houdt hier rekening mee, want dat is nog een lange weg tot aan uw pensioen. Het is dan slim om naast uw AOV te sparen.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ondernemer

Zoals eerder op deze pagina gezegd is een arbeidsongeschiktheidsverzekering een vangnet. U dekt hiermee uw inkomen zodra u even niet meer kunt werken. Dit geldt zowel voor ZZP’ers als voor zelfstandig ondernemers. Zij hebben geen recht op doorbetaling bij ziekte of andere voorzieningen vanuit de werkgever. Om dit op te vangen kiezen ondernemers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Dit is dus exact hetzelfde als de AOV voor ZZP’ers.

AOV verzekering voor beroepen

Voor veel beroepen worden door verzekeraars losse arbeidsongeschiktheidsverzekeringen gemaakt. Zo is er een:

Aan de hand van het beroep wordt door de verzekeraar het risico op arbeidsongeschiktheid bepaald. Dit is van invloed op de premie en de voorwaarden die gaan gelden. Bij het ene beroep loopt u nu eenmaal meer kans op arbeidsongeschiktheid, dan bij een ander beroep.

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht bij een hypotheek?

AOV verzekering

Veel ondernemers vragen zich af of het hebben van een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht is voor het sluiten van een hypotheek. Dit is niet het geval. Toch stellen veel banken het wel zeer op prijs als u een AOV hebt. De reden is best logisch. Als u arbeidsongeschikt raakt en geen inkomsten meer hebt, kunt u de lening wellicht niet meer betalen. De bank wil natuurlijk zijn geld terug en is dus voor een AOV. Het is een soort garantie voor de bank dat u altijd een inkomen heeft. Hiermee kunt u uw hypotheek blijven betalen. Maar nogmaals; een arbeidsongeschiktheidsverzekering bij hypotheek is niet verplicht. 

Een aantal weetjes

 • De looptijd van een AOV is 1 tot 5 jaar.
 • Hierna wordt de AOV per jaar verlengd. Deze AOV is dan per maand opzegbaar.
 • De verzekering kan worden gestopt zodra u stopt als ZZP’er.
 • De premie AOV kunt u aftrekken van de belasting.
 • Over een uitkering betaalt u belasting.
 • De arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp wordt wellicht per 2024 verplicht voor alle ZZP’ers.
 • De goedkoopste AOV is niet altijd de beste AOV.
 • U kunt een AOV vergelijken via onze tool.

AOV vergelijken

Veelgestelde vragen

Is een arbeidsongeschiktheidsverzekering verplicht?

Een AOV is op dit moment nog niet verplicht. Het kabinet werkt een plan en wet uit waarin staat dat de AOV verplicht wordt per 2024. We weten nog niet of deze wet door gaat.

Kan ik een AOV in loondienst nemen?

Ja, het is zeker mogelijk om een AOV af te sluiten wanneer u in loondienst werkt. Hier vindt u meer informatie over een aov in loondienst.

Zijn er ook alternatieven voor een AOV?

Ja, er zijn een aantal alternatieven. Zo is er het broodfonds. Maar u kun ook zelf geld opzij zetten. U bouwt dan zelf een spaarpot op. In goede tijden kunt u extra geld sparen.

Kan ik tussentijds een arbeidsongeschiktheidsverzekering aanpassen?

Ja, dat is zeker een optie. Verzekeraars snappen dat ieder jaar anders kan zijn voor ondernemers. Als starter is uw inkomen vaak nog laag. U sluit dan een AOV voor een bepaald inkomen.

Mag een verzekeraar mij weigeren te verzekeren?

Ja, omdat een verzekering voor arbeidsongeschiktheid niet verplicht is heeft de verzekeraar de vrijheid om u niet accepteren. U kunt de AOV verzekering dan bij een andere verzekeraar nemen.

Wat kan ik doen als de verzekeraar mij heeft geweigerd?

Wie zich niet kan verzekeren, kan zich bij het UWV aanmelden voor een ziektewetverzekering. Dit moet binnen 13 weken gedaan worden, nadat u via uw loon of uitkering gestopt bent met het betalen van de verplichte ziektewet premies.

Wie betaalt de AOV verzekering?

Als ZZP’er bent u zelf verantwoordelijk voor uw vangnet AOV bij arbeidsongeschiktheid. Dit houdt dus ook in dat u zelf de premie betaalt voor de AOV verzekering. U heeft hierbij als ZZP’er wel een voordeel, omdat de premie fiscaal aftrekbaar is bij de belasting. 

Kan ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering afkopen?

Ja, een arbeidsongeschiktheidsverzekering afkopen is mogelijk.

Zit er een verschil tussen een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP er en arbeidsongeschiktheidsverzekering DGA

Nee. Een AOV voor ZZP of voor een DGA is precies hetzelfde.

Laatste nieuws


Vergelijken