Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten in 2019?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, is dat noodzakelijk? Als ondernemer hebt u zelf de vrijheid om bewuste keuzes te maken op veel gebieden. Waar ziet u kansen in de markt, wilt u deze benutten en op welke manier zou u deze kanen willen benutten? Ook op het gebied van verzekeringen komt er meer om de hoek kijken dan wanneer u voor een baas zou werken. Gelukkig heeft u in Nederland zelf de keuze of u een bepaalde verzekering wel of niet wilt afsluiten. De vaak hoge premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP (AOV ZZP) zorgt er voor dat niet alle ZZP’ers direct een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten in 2019.

Daarnaast is het een complex product. Zelfs als u advies heeft ingewonnen, dient u zelf nog een aantal lastige keuzes te maken; Wanneer moet de verzekering uitbetalen? Hoe lang kan ik zonder inkomsten? Wat is indexatie? Hoe hoog moet het uitgekeerde bedrag bij arbeidsongeschiktheid zijn?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten in 2019?

arbeidsongeschiktheidsverzekering zzpAls u een beroep uitoefent waar de risico’s om arbeidsongeschikt te raken klein zijn – u kunt met lichamelijk letsel uw werkzaamheden nog geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren – kunt u besluiten om geen AOV af te sluiten. Houdt u er rekening mee dat uw klachten of hoofdletsel er ook voor kunnen zorgen dat u langdurig geen werk kunt uitvoeren.

Het zijn veelal persoonlijke omstandigheden die u als ondernemer of ZZP’er laten beslissen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten om gegarandeerd een inkomen te hebben. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: U koopt een huis waar u wilt kunnen blijven wonen, u heeft kinderen gekregen, uw visie op de toekomst is veranderd, etc.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP vergelijken

Voordat u een AOV afsluit is het belangrijk om advies in te winnen over de verzekering. Welke soorten dekkingen er zijn, wat de verschillen hiertussen zijn etc. Zodra u weet wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering inhoudt, is het verstandig om een aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeraars met elkaar te vergelijken. Niet iedere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar biedt dezelfde dekking en ook de premie van de AOV verschilt per arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Om een passende AOV af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van uw noodzakelijke maandelijkse vaste lasten. Een AOV is per slot van rekening een vangnet en geen luxe verzekering.

Waar moet u op letten als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP gaat vergelijken?

Er zijn veel factoren die bij de vergelijking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP uw maandelijkse premie bepalen. Hierbij zijn de premie, de dekking, de uitkering en de dekkingsvariant de belangrijkste.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP – De premie

De premie is voornamelijk gebaseerd op:

  • Verzekerde bedrag
  • Uitkeringsniveau; gebaseerd op het verzekerde bedrag en uw arbeidsongeschiktheidspercentage
  • Datum waarop u bent gestart met ondernemen: Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeraars geven een starterskorting
  • Indexatie van uw premie en nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt de indexatie van het uitgekeerde bedrag
  • Of uw verzekering gebaseerd is op beroepsarbeidsongeschikt (bent u nog in staat om uw huidige werkzaamheden uit te voeren), passende arbeid (uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kan van u verlangen dat u soortgelijke werkzaamheden als voorgaande werk moet accepteren) of gangbare arbeid (wat kunt u mogelijk nog werk uitvoeren, ongeacht of u hier ervaring in heeft of niet). Men noemt deze drie vormen het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP – De dekking

De dekking wordt bepaald door uw verzekeraar, vaak in combinatie met uw verleden. Heeft u een verleden met psychische klachten: dan kan uw verzekeraar er voor kiezen om eventuele toekomstige arbeidsongeschiktheid door deze klachten uit te sluiten van uitkering. Er zijn ook verzekeraars en type verzekeringen die nooit uitkeren bij psychische klachten. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillende dekkingsvarianten die er bestaan. Let hier dus goed op voordat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u als ZZP-er afsluit.

Wie de stap neemt om als ZZP’er te starten, moet er rekening mee houden dat tal van regelingen van het Nederlandse sociale stelsel niet meer van toepassing zijn. Wordt u als ZZP’er ziek of raakt u arbeidsongeschikt, dan kunt u dus geen beroep meer doen op de Ziektewet of de WAO. In het geval van een griepje zou u het kortstondige inkomensgat wat dan ontstaat hoogstwaarschijnlijk kunnen overbruggen met uw opgebouwde reserve of met het inkomen van uw partner. Bent u langduriger uit de roulatie, dan kan het uitblijven van inkomen zowel voor uw zakelijke activiteiten als voor uw persoonlijke situatie verstrekkende gevolgen hebben.

Vrijheid tot acceptatie voor verzekerde en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

Een dergelijk situatie kunt u opvangen door op eigen initiatief een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers af te sluiten. Dit is een vrijwillige verzekering en u bent dus niet verplicht deze als ZZP’er af te sluiten. Echter als u zich bedenkt dat tussen de 10 en 12 procent van de ZZP’ers uiteindelijk arbeidsongeschikt raakt, is het iets wat u in ieder geval tot nadenken zou moeten stemmen. Omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP geen verplichte verzekering is, heeft de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar de vrijheid om u niet accepteren. U kunt als onverzekerbaar gekwalificeerd worden als u voor of tijdens de aanvraag al kampt met medische klachten of wanneer u op oudere leeftijd als ZZP’er zwaar werk gaat verrichten.

Overheid schiet startende ZZP’ers te hulp met vrijwillige Ziektewet

Wie bij particuliere verzekeraars onverzekerbaar is, kan zich bij het UWV aanmelden voor een vrijwillige Ziektewetverzekering. Die aanmelding moet binnen 13 weken gedaan worden, nadat u via uw loon of uitkering gestopt bent met het betalen van de verplichte Ziektewetpremies. Heeft u bij uw start als ZZP’er geen recent Nederlands arbeids- of uitkeringsverleden, dan geldt dat u tot 13 weken na inschrijving bij de Kamer van Koophandel de tijd heeft om u aan te melden voor de vrijwillige Ziektewetverzekering. Het UWV is verplicht om u als verzekeringsnemer te accepteren, ongeacht of u elders wel of niet verzekerbaar bent voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Goedkope Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

Een veelgehoorde opmerking onder ZZP’ers, is dat een Arbeidsongeschiktheidsverzekering 2018arbeidsongeschiktheidsverzekering erg kostbaar is en een flink deel van de vaak moeizaam behaalde omzet weg snoept. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars proberen hier de laatste jaren op in te spelen door hun pakketten aan te passen. Dit doen ze zodat de maandelijkse premie verlaagd kan worden. Dat klinkt aanlokkelijk voor de portemonnee van de ZZP’er, maar de voorwaarden van dergelijke polissen zijn veelal ongunstig, waardoor uiteindelijk toch nog een flinke zelfstandig opgebouwde financiële buffer beschikbaar moet zijn om de eerste klappen op te kunnen vangen. Standaard geldt bij de meeste AOV’s dat de eerste uitkering na 30 ziektedagen begint. Bij goedkopere verzekeringen kan het termijn tot aan de eerste uitkeringsdatum flink opgerekt zijn. Let hier dus goed op voordat u een dergelijke verzekering afsluit.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP in de praktijk

Om een voor u passende arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van uw strikt noodzakelijke maandelijkse vaste lasten. Een AOV is per slot van rekening een vangnet en geen luxe verzekering. Genoegen nemen met een lagere maandelijkse uitkering betekent natuurlijk ook dat u minder premie hoeft te betalen. De looptijd van een AOV is in de regel 1 tot 5 jaar. Daarna vindt een jaarlijkse verlenging plaats die maandelijks opzegbaar is. Uiteraard kan de verzekering ook worden beëindigd als u besluit te stoppen met uw activiteiten als ZZP’er. De premies die u voor een AOV betaalt mag u aftrekken van de inkomstenbelasting. Over eventuele uitkeringen dient wel belasting te worden betaald.

Het broodfonds als alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP

In veel plaatsen in Nederland hebben ondernemers inmiddels het heft in eigen handen genomen. Als alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben ze een collectief zogenoemd broodfonds opgericht. Zo’n deelnemersgroep bestaat uit 20 tot 50 personen, die maandelijks een bepaald bedrag overmaken naar hun eigen broodfondsrekening. Wordt een deelnemer ziek, dan schenken alle overige deelnemers van het fonds een bedrag aan de zieke.  Zodat hij/zij in ieder geval zijn of haar vaste lasten kan blijven betalen. De maandelijkse inleg is veelal lager dan de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast geldt dat de inleg – op een bescheiden contributie na – volledig van u blijft zolang er geen zieken zijn.

Omdat alle deelnemers van het broodfonds elkaar persoonlijk kennen is de kans op misbruik nihil. Een broodfonds keert in de regel maximaal 24 maanden uit. Die periode blijkt voor 98 procent van de deelnemers voldoende te zijn om passend ander werk te kunnen vinden. De 2 procent bij wie dat niet lukt, kan aansluitend een beroep doen op de bijstand. U kunt dat risico van een eventuele terugval naar bijstandsniveau afdekken door uw broodfondsdeelname te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die pas na 2 jaar arbeidsongeschiktheid overgaat tot de eerste maandelijkse uitkering. Een dergelijk constructie betekent dat de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp-premie een flink stuk zakt.

Arbeidsongschiktheids­verzekeringsnieuws

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp wordt waarschijnlijk verplicht

Er is een beweging gaande van politici, topambtenaren, vakbonden en verzekeringsadvocaten die pleiten voor het verplicht stellen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor zzp’ers. Topambtenaar Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken wil graag de overheid laten experimenteren met een verplichte AOV verzekering en in het consumentenprogramma Kassa deelt verzekeringsadvocaat Karin Machielsen dezelfde mening. Tot … Lees meer Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp wordt waarschijnlijk verplicht

Criteria bij het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekeringsmaatschappij vraagt bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd om een aantal gegevens. Er worden diverse criteria gehanteerd voordat een AOV daadwerkelijk in gang kan worden gezet. Welke criteria hanteert een verzekeringsmaatschappij als jij besluit om een AOV af te sluiten op de beroepsklasse waarin je werkzaam bent?

Wat zijn de fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering levert u natuurlijk diverse voordelen op. U verzekert zichzelf namelijk van inkomen in tijden dat u arbeidsongeschikt raakt. Naast deze belangrijke inkomensvoorziening is het ook belangrijk op de hoogte te zijn van alle fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij hebben daarom alles voor u op een rijtje gezet. De premie van de AOV … Lees meer Wat zijn de fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

DGA en arbeidsongeschiktheidsverzekering – Hoe zit dat?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U bent dus niet automatisch verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vanuit de wet is er dus geen verplichte verzekering voor een DGA. Welke opties heeft u als DGA om uzelf te verzekeren tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid? Wij zetten alle mogelijkheden voor u uiteen. 1. … Lees meer DGA en arbeidsongeschiktheidsverzekering – Hoe zit dat?

Welke risico’s neem je als ondernemer?

Ondernemen betekent soms dat je risico’s neemt. Je investeert in iets zonder concreet te weten of het je ook daadwerkelijk iets oplevert. Hoewel je grondig marktonderzoek hebt verricht, is het altijd onzeker of je de investering terugverdient. Bovendien is het als ondernemer altijd onzeker of je klanten blijvend bij je terugkeren. Het zijn onzeker waar … Lees meer Welke risico’s neem je als ondernemer?

5 redenen om wel een AOV af te sluiten

Ondernemers weten veelal volop redenen te benoemen waarom ze geen AOV willen afsluiten. Toch gaan deze excuses niet altijd op, zeker niet als duidelijk is waarom een AOV juist wel belangrijk is. Welk excuus gebruikt u op om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hoeven afsluiten? Wij geven u 5 redenen waarom u er wel goed aan doet … Lees meer 5 redenen om wel een AOV af te sluiten

Valkuilen bij het afsluiten van een AOV

Als zelfstandig ondernemer heeft u niet automatisch recht op een uitkering als u ziek wordt. U dient daar zelf zorg voor te dragen. Advies op maat bij het afsluiten van een AOV is erg belangrijk. Een verzekering dient namelijk passend te zijn en aan te sluiten op uw wensen en behoeften. Toch treft niet elke … Lees meer Valkuilen bij het afsluiten van een AOV

Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Heeft u korte of lange tijd geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bent u onverwachts ziek of arbeidsongeschiktheid geraakt? Dan is het goed om te weten hoe u dient te handelen. Hoewel de procedure per verzekeraar verschillend kan zijn, is er een bepaalde structuur in het ziekmelden en een toelage ontvangen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Welke stappen … Lees meer Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is goedkoper dan u denkt

De reden dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, heeft veelal te maken met de hoogte van de premie. ZZP’ers willen geen honderden euro’s per maand betalen voor een verzekering waarvan ze denken geen gebruik te maken. Op dit moment zijn er zo’n 650.000 ZZP’ers in Nederland die geen AOV hebben afgesloten. Wat is de reden … Lees meer Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is goedkoper dan u denkt

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk?

Begin 2016 telde Nederland ruim 1 miljoen ZZP’ers. Elk jaar starten tussen de 120.000 en 140.000 mensen een nieuwe onderneming. Hoewel ongeveer de helft van deze groep daarvan binnen 5 jaar stopt met hun onderneming, blijft het een feit dat er in Nederland veel ZZP’ers te vinden zijn. Aangezien er bij de start van een … Lees meer Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk?