Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, is dat noodzakelijk? Als ondernemer hebt u zelf de vrijheid om bewuste keuzes te maken op veel gebieden. Waar ziet u kansen in de markt, wilt u deze benutten en op welke manier zou u deze kanen willen benutten? Ook op het gebied van verzekeringen komt er meer om de hoek kijken dan wanneer u voor een baas zou werken. Gelukkig heeft u in Nederland zelf de keuze of u een bepaalde verzekering wel of niet wilt afsluiten. De vaak hoge premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP (AOV ZZP) zorgt er voor dat niet alle ZZP’ers direct een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten in 2019.

Bereken uw premie

Daarnaast is het een complex product. Zelfs als u advies heeft ingewonnen, dient u zelf nog een aantal lastige keuzes te maken; Wanneer moet de verzekering uitbetalen? Hoe lang kan ik zonder inkomsten? Wat is indexatie? Hoe hoog moet het uitgekeerde bedrag bij arbeidsongeschiktheid zijn?

Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten in 2019?

arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp

Als u een beroep uitoefent waar de risico’s om arbeidsongeschikt te raken klein zijn – u kunt met lichamelijk letsel uw werkzaamheden nog geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren – kunt u besluiten om geen AOV af te sluiten. Houdt u er rekening mee dat uw klachten of hoofdletsel er ook voor kunnen zorgen dat u langdurig geen werk kunt uitvoeren.

Het zijn veelal persoonlijke omstandigheden die u als ondernemer of ZZP’er laten beslissen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten om gegarandeerd een inkomen te hebben. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: U koopt een huis waar u wilt kunnen blijven wonen, u heeft kinderen gekregen, uw visie op de toekomst is veranderd, etc.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP vergelijken

Voordat u een AOV afsluit is het belangrijk om advies in te winnen over de verzekering. Welke soorten dekkingen er zijn, wat de verschillen hiertussen zijn etc. Zodra u weet wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering inhoudt, is het verstandig om een aantal arbeidsongeschiktheidsverzekeraars met elkaar te vergelijken. Niet iedere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar biedt dezelfde dekking en ook de premie van de AOV verschilt per arbeidsongeschiktheidsverzekeraar.

Om een passende AOV af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van uw noodzakelijke maandelijkse vaste lasten. Een AOV is per slot van rekening een vangnet en geen luxe verzekering.

Waar moet u op letten als u een arbeidsongeschiktheidsverzekeringgaat vergelijken?

Er zijn veel factoren die bij de vergelijking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP uw maandelijkse premie bepalen. Hierbij zijn de premie, de dekking, de uitkering en de dekkingsvariant de belangrijkste.

De premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

De premie is voornamelijk gebaseerd op:

  1. Verzekerde bedrag
  2. Uitkeringsniveau; gebaseerd op het verzekerde bedrag en uw arbeidsongeschiktheidspercentage
  3. Datum waarop u bent gestart met ondernemen: Veel arbeidsongeschiktheidsverzekeraars geven een starterskorting
  4. Indexatie van uw premie en nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt de indexatie van het uitgekeerde bedrag
  5. Of uw verzekering gebaseerd is op beroepsarbeidsongeschikt (bent u nog in staat om uw huidige werkzaamheden uit te voeren), passende arbeid (uw arbeidsongeschiktheidsverzekeraar kan van u verlangen dat u soortgelijke werkzaamheden als voorgaande werk moet accepteren) of gangbare arbeid (wat kunt u mogelijk nog werk uitvoeren, ongeacht of u hier ervaring in heeft of niet). Men noemt deze drie vormen het arbeidsongeschiktheidscriterium.

De dekking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering

De dekking wordt bepaald door uw verzekeraar, vaak in combinatie met uw verleden. Heeft u een verleden met psychische klachten: dan kan uw verzekeraar er voor kiezen om eventuele toekomstige arbeidsongeschiktheid door deze klachten uit te sluiten van uitkering. Er zijn ook verzekeraars en type verzekeringen die nooit uitkeren bij psychische klachten. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillende dekkingsvarianten die er bestaan. Let hier dus goed op voordat u een arbeidsongeschiktheidsverzekering voor u als ZZP-er afsluit.

Wie de stap neemt om als ZZP’er te starten, moet er rekening mee houden dat tal van regelingen van het Nederlandse sociale stelsel niet meer van toepassing zijn. Wordt u als ZZP’er ziek of raakt u arbeidsongeschikt, dan kunt u dus geen beroep meer doen op de Ziektewet of de WAO. In het geval van een griepje zou u het kortstondige inkomensgat wat dan ontstaat hoogstwaarschijnlijk kunnen overbruggen met uw opgebouwde reserve of met het inkomen van uw partner. Bent u langduriger uit de roulatie, dan kan het uitblijven van inkomen zowel voor uw zakelijke activiteiten als voor uw persoonlijke situatie verstrekkende gevolgen hebben.

Vrijheid tot acceptatie voor verzekerde en arbeidsongeschiktheidsverzekeraar

Een dergelijk situatie kunt u opvangen door op eigen initiatief een speciale arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) voor ZZP’ers af te sluiten. Dit is een vrijwillige verzekering en u bent dus niet verplicht deze als ZZP’er af te sluiten. Echter als u zich bedenkt dat tussen de 10 en 12 procent van de ZZP’ers uiteindelijk arbeidsongeschikt raakt, is het iets wat u in ieder geval tot nadenken zou moeten stemmen. Omdat de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor ZZP geen verplichte verzekering is, heeft de particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeraar de vrijheid om u niet accepteren. U kunt als onverzekerbaar gekwalificeerd worden als u voor of tijdens de aanvraag al kampt met medische klachten of wanneer u op oudere leeftijd als ZZP’er zwaar werk gaat verrichten.

Overheid schiet startende ZZP’ers te hulp met vrijwillige Ziektewet

Wie bij particuliere verzekeraars onverzekerbaar is, kan zich bij het UWV aanmelden voor een vrijwillige Ziektewetverzekering. Die aanmelding moet binnen 13 weken gedaan worden, nadat u via uw loon of uitkering gestopt bent met het betalen van de verplichte Ziektewetpremies. Heeft u bij uw start als ZZP’er geen recent Nederlands arbeids- of uitkeringsverleden, dan geldt dat u tot 13 weken na inschrijving bij de Kamer van Koophandel de tijd heeft om u aan te melden voor de vrijwillige Ziektewetverzekering. Het UWV is verplicht om u als verzekeringsnemer te accepteren, ongeacht of u elders wel of niet verzekerbaar bent voor ziekte en arbeidsongeschiktheid.

Goedkope Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een veelgehoorde opmerking onder ZZP’ers, is dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering erg kostbaar is en een flink deel van de vaak moeizaam behaalde omzet weg snoept. Arbeidsongeschiktheidsverzekeraars proberen hier de laatste jaren op in te spelen door hun pakketten aan te passen. Dit doen ze zodat de maandelijkse premie verlaagd kan worden. Dat klinkt aanlokkelijk voor de portemonnee van de ZZP’er, maar de voorwaarden van dergelijke polissen zijn veelal ongunstig, waardoor uiteindelijk toch nog een flinke zelfstandig opgebouwde financiële buffer beschikbaar moet zijn om de eerste klappen op te kunnen vangen. Standaard geldt bij de meeste AOV’s dat de eerste uitkering na 30 ziektedagen begint. Bij goedkopere verzekeringen kan het termijn tot aan de eerste uitkeringsdatum flink opgerekt zijn. Let hier dus goed op voordat u een dergelijke verzekering afsluit.

De arbeidsongeschiktheidsverzekering in de praktijk

Om een voor u passende arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van uw strikt noodzakelijke maandelijkse vaste lasten. Een AOV is per slot van rekening een vangnet en geen luxe verzekering. Genoegen nemen met een lagere maandelijkse uitkering betekent natuurlijk ook dat u minder premie hoeft te betalen. De looptijd van een AOV is in de regel 1 tot 5 jaar. Daarna vindt een jaarlijkse verlenging plaats die maandelijks opzegbaar is. Uiteraard kan de verzekering ook worden beëindigd als u besluit te stoppen met uw activiteiten als ZZP’er. De premies die u voor een AOV betaalt mag u aftrekken van de inkomstenbelasting. Over eventuele uitkeringen dient wel belasting te worden betaald.

Broodfonds

In veel plaatsen in Nederland hebben ondernemers inmiddels het heft in eigen handen genomen. Als alternatief voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering hebben ze een collectief zogenoemd broodfonds opgericht. Zo’n deelnemersgroep bestaat uit 20 tot 50 personen, die maandelijks een bepaald bedrag overmaken naar hun eigen broodfondsrekening. Wordt een deelnemer ziek, dan schenken alle overige deelnemers van het fonds een bedrag aan de zieke.  Zodat hij/zij in ieder geval zijn of haar vaste lasten kan blijven betalen. De maandelijkse inleg is veelal lager dan de premie van een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Daarnaast geldt dat de inleg – op een bescheiden contributie na – volledig van u blijft zolang er geen zieken zijn.

Omdat alle deelnemers van het broodfonds elkaar persoonlijk kennen is de kans op misbruik nihil. Een broodfonds keert in de regel maximaal 24 maanden uit. Die periode blijkt voor 98 procent van de deelnemers voldoende te zijn om passend ander werk te kunnen vinden. De 2 procent bij wie dat niet lukt, kan aansluitend een beroep doen op de bijstand. U kunt dat risico van een eventuele terugval naar bijstandsniveau afdekken door uw broodfondsdeelname te combineren met een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Die pas na 2 jaar arbeidsongeschiktheid overgaat tot de eerste maandelijkse uitkering. Een dergelijk constructie betekent dat de maandelijkse arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp-premie een flink stuk zakt.