Arbeidsongeschiktheidsverzekering ZZP afsluiten? Tips!

Als ZZP’er hebt u zelf de vrijheid om bewuste keuzes te maken op veel gebieden: Waar ziet u kansen in de markt, wilt u deze benutten en op welke manier zou u deze kanen willen benutten? Ook op het gebied van verzekeringen komt er meer om de hoek kijken dan wanneer u voor een baas zou werken. Gelukkig heeft u in Nederland zelf de keuze of u een bepaalde verzekering wel of niet wilt afsluiten. De vaak hoge premie voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) zorgt er voor dat niet alle ZZP’ers direct een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Daarnaast is het een complex product. Zelfs als u advies heeft ingewonnen, dient u zelf nog een aantal lastige keuzes te maken; Wanneer moet de verzekering uitbetalen? Hoe lang kan ik zonder inkomsten? Wat is indexatie? Hoe hoog moet het uitgekeerde bedrag bij arbeidsongeschiktheid zijn?

Wel of geen AOV afsluiten?

arbeidsongeschiktheidsverzekeringAls u een beroep uitoefent waar de risico’s om arbeidsongeschikt te raken klein zijn – u kunt met lichamelijk letsel uw werkzaamheden nog geheel of gedeeltelijk zelf uitvoeren – kunt u besluiten om geen AOV af te sluiten. Houdt u er rekening mee dat psychische klachten of hoofdletsel er ook voor kunnen zorgen dat u langdurig geen werk kunt uitvoeren.

Het zijn veelal persoonlijke omstandigheden die u als ondernemer of ZZP’er laten beslissen om een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten om gegarandeerd een inkomen te hebben. Voorbeelden zijn bijvoorbeeld: U koopt een huis waar u wilt kunnen blijven wonen, u heeft kinderen gekregen, uw visie op de toekomst is veranderd, etc.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering vergelijken

Voordat u een AOV afsluit is het belangrijk om advies in te winnen over de verzekering. Welke soorten dekkingen er zijn, wat de verschillen hiertussen zijn etc. Zodra u weet wat een arbeidsongeschiktheidsverzekering inhoudt, is het verstandig om een aantal verzekeraars met elkaar te vergelijken. Niet iedere verzekeraar biedt dezelfde dekking en ook de premie van de AOV verschilt per verzekeraar.

Om een passende AOV af te kunnen sluiten, is het belangrijk dat u een goed beeld heeft van uw noodzakelijke maandelijkse vaste lasten. Een AOV is per slot van rekening een vangnet en geen luxe verzekering.

Waar moet u op letten als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering gaat vergelijken?

Er zijn veel factoren die bij de vergelijking van een arbeidsongeschiktheidsverzekering uw maandelijkse premie bepalen. Hierbij zijn de premie, de dekking, de uitkering en de dekkingsvariant de belangrijkste.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering – De premie

De premie is voornamelijk gebaseerd op:

  • Verzekerde bedrag
  • Uitkeringsniveau; gebaseerd op het verzekerde bedrag en uw arbeidsongeschiktheidspercentage
  • Datum waarop u bent gestart met ondernemen: Veel verzekeraars geven een starterskorting
  • Indexatie van uw premie en nadat u arbeidsongeschikt bent geraakt de indexatie van het uitgekeerde bedrag
  • Of uw verzekering gebaseerd is op beroepsarbeidsongeschikt (bent u nog in staat om uw huidige werkzaamheden uit te voeren), passende arbeid (uw verzekeraar kan van u verlangen dat u soortgelijke werkzaamheden als voorgaande werk moet accepteren) of gangbare arbeid (wat kunt u mogelijk nog werk uitvoeren, ongeacht of u hier ervaring in heeft of niet). Men noemt deze drie vormen het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering – De dekking

De dekking wordt bepaald door uw verzekeraar, vaak in combinatie met uw verleden. Heeft u een verleden met psychische klachten: dan kan uw verzekeraar er voor kiezen om eventuele toekomstige arbeidsongeschiktheid door deze klachten uit te sluiten van uitkering. Er zijn ook verzekeraars en type verzekeringen die nooit uitkeren bij psychische klachten. Dit heeft voornamelijk te maken met de verschillende dekkingsvarianten die er bestaan. Let hier dus goed op voordat u een AOV afsluit.

Arbeidsongschiktheidsverzekeringsnieuws

Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Heeft u korte of lange tijd geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bent u onverwachts ziek of arbeidsongeschiktheid geraakt? Dan is het goed om te weten hoe u dient te handelen. Hoewel de procedure per verzekeraar verschillend kan zijn, is er een bepaalde structuur in het ziekmelden en een toelage ontvangen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Welke stappen … Lees verder Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Lees verder >>

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is goedkoper dan u denkt

De reden dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, heeft veelal te maken met de hoogte van de premie. ZZP’ers willen geen honderden euro’s per maand betalen voor een verzekering waarvan ze denken geen gebruik te maken. Op dit moment zijn er zo’n 650.000 ZZP’ers in Nederland die geen AOV hebben afgesloten. Wat is de reden … Lees verder Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is goedkoper dan u denkt

Lees verder >>

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk?

Begin 2016 telde Nederland ruim 1 miljoen ZZP’ers. Elk jaar starten tussen de 120.000 en 140.000 mensen een nieuwe onderneming. Hoewel ongeveer de helft van deze groep daarvan binnen 5 jaar stopt met hun onderneming, blijft het een feit dat er in Nederland veel ZZP’ers te vinden zijn. Aangezien er bij de start van een … Lees verder Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk?

Lees verder >>