AOV verzekering zzp

Indien je zelfstandig ondernemer (ZZP’er) bent, is het verstandig om eens na te denken over ziekte en arbeidsongeschiktheid. Een AOV verzekering, oftewel arbeidsongeschiktheidsverzekering, kan dan een goede oplossing zijn voor je situatie, en kan je wat meer zekerheid geven. Het is een belangrijke verzekering om te overwegen voor ondernemers, aangezien je als zelfstandig ondernemer geen recht hebt op een uitkering van de overheid bij arbeidsongeschiktheid. Een AOV kan dan een ideale oplossing zijn. Je weet immers niet wat er in de toekomst kan gebeuren. Op dit moment heeft bijna een kwart van alle ZZP’ers een arbeidsongeschiktheidsverzekering. Op den duur raakt ongeveer 10 procent van alle zzp’ers arbeidsongeschikt. Het afsluiten van een verzekering is dus zeker te overwegen.

Wat is een AOV verzekering?

De betekenis van AOV is arbeidsongeschiktheidsverzekering. Een AOV is een verzekering voor zelfstandigen, die ervoor zorgt dat je als zelfstandig ondernemer een uitkering krijgt vanaf een bepaald percentage arbeidsongeschiktheid.  Dit kan een terugval of een wegvallend inkomen opvangen tot een bepaald niveau, zodat je niet in de financiële problemen komt. Vaak wordt er gesproken over AOV verzekering, maar dit is eigenlijk dubbel op, want AOV betekend al arbeidsongeschiktheidsverzekering. Om dit lastige onderwerp voor iedereen begrijpbaar te maken, spreken we af en toe van AOV verzekering .AOV verzekering

Wanneer een AOV afsluiten?

De redenen voor het afsluiten van een AOV verzekering kunnen verschillen per persoon. Sommige ondernemers hebben een verandering in hun gezinssituatie, waardoor ze meer stabiliteit willen. Andere ondernemers vinden het gewoon fijn om wat meer zekerheid te hebben, of kopen een huis. Dan is een AOV vaak gewenst. ZZP’ers kunnen een AOV afsluiten, maar ook als je een vrij beroepsbeoefenaar of DGA bent, is een AOV te overwegen. Eigenlijk is het voor iedere ondernemer te overwegen om eens na te denken over een passende arbeidsongeschiktheidsverzekering. Indien je geen AOV wil afsluiten, zorg dan dat je voldoende spaargeld hebt om een periode van ziekte te kunnen overbruggen.

Kosten AOV verzekering

De kosten van een AOV kunnen erg verschillen. De kosten hangen af van verschillende factoren, namelijk de aard van je beroep, de duur van de uitkering en de periode van het eigen risico. Vanzelfsprekend zijn sommige beroepen gevaarlijker dan andere beroepen. Een bouwvakker zal meer betalen voor zijn AOV dan een marketingspecialist. Het risico op arbeidsongeschiktheid dat de bouwvakker loopt is inmiddels veel hoger. Verschillende factoren bepalen dus de uiteindelijke AOV premie.

De kosten zijn dus afhankelijk van:

  • Het bedrag dat de verzekering dekt: maximaal 80% van het jaarsalaris.
  • Uitkeringsdrempel: hoe lager de drempel, hoe lager de premie. Een drempel van bijvoorbeeld 15% zorgt ervoor dat je een uitkering krijgt nadat je voor minstens 15% arbeidsongeschikt bent verklaard.
  • Datum waarop de onderneming is gestart: veel verzekeraars geven starters een korting op hun premie.
  • Een eventuele medische historie.
  • Het arbeidsongeschiktheidscriterium.

Let er wel op dat de kosten van een AOV fiscaal aftrekbaar zijn. Hoewel de premie prijzig kan zijn, kan het dus ook zeker een fiscaal voordeel opleveren. De uitkering die ontvangen wordt bij arbeidsongeschiktheid dient wel als inkomen opgegeven te worden bij de Belastingdienst. Je hebt dan nog wel recht op de loonheffingskorting over deze uitkering.

De periode van het eigen risico is wettelijk vastgesteld op een maximum van twee jaar.

Hoe kan ik besparen op de AOV premie?

Besparen op de premie van je AOV kan makkelijk door je verzekering via een collectief af te sluiten. Hier krijg je vaak een kortingspercentage op de premie. Ook door de polisvoorwaarden op te rekken, betaal je maandelijks een lagere premie. Denk hier wel goed over na: kun je meerdere maanden arbeidsongeschiktheid opvangen? Een voorbeeld is het kiezen voor een langere eigen risicoperiode.

Ook kun je kiezen voor het opvangen van slechts een gedeelte van je inkomen. Heb je een erg hoog inkomen, dan zal het je geen grote problemen opleveren om iets in te leveren. Het verzekeren van slechts een deel van je inkomen zorgt voor een lagere premie.

Uiteraard zijn er verschillende pakketten voor de AOV. Kies een pakket met de dekking en premie die bij je situatie past.

AOV

Medische acceptatie bij de AOV

De dekking van de AOV wordt bepaald door verschillende criteria. Bij de afsluiting van de AOV dienen altijd een aantal medische vragen naar waarheid beantwoord te worden. Een medisch verleden is reden voor een hogere premie of beperkte dekking. Heb je bijvoorbeeld psychische klachten, dan kan een uitkering op deze gronden uitgesloten worden, of uitgenodigd voor een medische keuring. Ook zijn er verzekeringen die nooit uitkeren op psychische gronden. Indien je afgewezen of beperkt bent in je dekking op medische gronden, kan het lonen om een adviseur in te schakelen of eens een andere verzekeraar te proberen. Iedere verzekeraar heeft namelijk weer andere voorwaarden wat betreft medische acceptatie.

Over het algemeen geldt dat een AOV alleen bij aantoonbare ziektebeelden uitkeert. Sommige verzekeraars hebben op voorhand een aantal ‘vage’ ziektebeelden uitgesloten.

Het arbeidsongeschiktheidscriterium

Het arbeidsongeschiktheidscriterium is de mate van arbeidsongeschiktheid. Je kunt zelf kiezen voor welk criterium je kiest. Dit heeft ook invloed op de premie.

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid: je krijgt een uitkering wanneer je je eigen beroep niet meer kunt uitoefenen.
  • Passende arbeid: er wordt gekeken of je geen andere, bij je opleiding of ervaring aansluitende, werkzaamheden kunt uitvoeren
  • Gangbare arbeid: er wordt gekeken of je nog kunt werken. Er wordt geen rekening gehouden met je beroep

Uiteraard is het zo dat het ene arbeidscriterium je meer premie kost dan het andere. Beroepsarbeidsongeschiktheid is de duurste vorm, voor de andere criteria betaal je vaak minder premie.

Wanneer keert een AOV uit?

Een AOV keert uit in geval van ziekte of letsel, volgens de afgesproken polisvoorwaarden. Het kan zijn dat bepaalde ziektebeelden uit zijn gesloten. Ook zijn psychische klachten vaak uitgezonderd van uitkering. Er wordt bij uitkering door de verzekering geeist dat je actief meewerkt aan je herstel, en de medisch adviseur van de verzekering zal soms ook informatie opvragen bij de behandelend arts, om zo tot een conclusie te komen. Iedere  AOV verzekeraar heeft hier echter weer andere procedures voor.

AOV vergelijken

Een AOV vergelijken kun je makkelijk doen via vergelijkingssites, maar je kunt uiteraard ook zelf de polisvoorwaarden van verschillende verzekeraars bekijken. Wat de beste AOV is, hangt af van je eisen en behoeftes. Houd er rekening mee dat een AOV niet verplicht is. Verzekeraars hebben dus geen acceptatieplicht voor de AOV. Er is een mogelijkheid dat je niet geaccepteerd wordt voor een AOV. Dit komt vaak voor bij een verleden met psychische problemen of chronische ziekte. Het is dan wel vaak lonend eens een andere verzekeraar te proberen. Iedere verzekeraar heeft namelijk een ander beleid als het gaat om uitsluiting. AOV vergelijken

De premie van je AOV berekenen

De AOV premie berekenen kun je doen onze website. Vaak wordt als bezwaar voor het afsluiten van een AOV verzekering aangegeven dat de premie erg hoog kan zijn. Veel ondernemers kunnen deze kostenpost niet betalen. Gelukkig is het afsluiten van een goedkope AOV steeds beter mogelijk. Beter wel een AOV dan geen AOV! Indien je goed wilt vergelijken, maak dan een AOV berekening op onze website of schakel een tussenpersoon in, die precies kan kijken wat passend is voor jouw situatie.

Waar moet je goed op letten bij het afsluiten van een AOV?

Let bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering goed op de volgende zaken:

  • De termijn waarna de uitkering begint. Bij goedkopere verzekeringen is deze soms flink opgerekt, wat je later in de problemen kan brengen. De maximale termijn van dit eigen risico is vastgesteld op twee jaar. De minimale termijn is 15 dagen.
  • Kun je de maandelijkse kosten van een AOV betalen? Passen deze in je budget? Kies zo nodig voor een goedkope AOV.

Let wel op bij een goedkope AOV dat de polisvoorwaarden niet te opgerekt zijn. Indien je een tijdje niet onderneemt, is het mogelijk kosten te besparen door de AOV  verzekering een tijd op te schorten. Zorg ervoor dat je spaargeld hebt, om de periode van een eigen risico te overbruggen.

Het broodfonds: een alternatief voor een AOV

Omdat veel ondernemers niet kiezen voor een AOV verzekering, is er een alternatief ontwikkeld: het broodfonds. Een broodfonds is een collectief van meerdere ondernemers, die maandelijks een bedrag betalen aan het broodfonds. Bij arbeidsongeschiktheid van een van de leden, krijgt het lid een uitkering uit deze inleg. De meeste broodfondsen keren maximaal 2 jaar uit, wat sommige mensen als een nadeel beschouwen. Voor de meeste ondernemers is dit voldoende een oplossing te vinden.

Starters hebben nog de keuze uit een ander alternatief: binnen 13 weken na de start van de onderneming kunnen zij via het UWV een vrijwillige ziektewetverzekering afsluiten.

Wat als er geen andere oplossing is?

Indien een AOV verzekering of broodfonds geen optie is, kan een ondernemer altijd een bijstandsuitkering aanvragen. Ook voor ondernemers is er een speciale bijstandsvorm. Vraag hiervoor informatie bij de gemeente. Hier zitten vaak wel strenge voorwaarden aan: er mag geen hoog inkomen van een partner zijn, geen koopwoning en geen groot eigen vermogen.