arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

Arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

Je denkt er als huisarts misschien liever niet aan, maar wat nou als je arbeidsongeschikt raakt? Dan is het ineens niet meer mogelijk om te werken, voor bepaalde of onbepaalde tijd, en dan moet je de praktijk ook nog maar eens draaiende zien te houden. Een arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts komt dan goed van pas. In dit artikel geven wij meer informatie over de arbeidsongeschiktheidsverzekering voor een huisarts.

AOV voor huisartsen

Met een arbeidsongeschiktheidsverzekering als huisarts ben je gedekt en dus verzekerd wanneer je je inkomen verliest zodra je arbeidsongeschikt raakt. Wanneer je zelf arts bent dan behandel je dagelijks mensen die ziekteverschijnselen hebben, maar je kunt zelf natuurlijk ook ziek worden of terechtkomen in een ongeluk. Je kunt tijdelijk, misschien wel permanent de patiënten niet meer ontvangen, terwijl de kosten voor zowel het bedrijf, als de persoonlijke vaste lasten gewoon doorlopen.

AOV voor huisarts vergelijken

Arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts; Wat is er verzekerd?

Bij iedereen ligt het gevaar op de loer om ziek te worden of om een ongeval te krijgen. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is dus een bescherming tegen verlies van inkomen. Ook als huisarts kun je dit meemaken. Met een AOV weet je waar je aan toe bent. De verzekering keert uit zodra je door arbeidsongeschiktheid geen inkomen hebt. Hierover maak je van te voren afspraken. Bijvoorbeeld over de duur van de wachttijd en het dekkingspercentage. Ook krijg je hulp en persoonlijk afgestemde re-integratie wanneer je weer aan het werk gaat.

Een AOV verzekerd dus een uitkering in het geval van verlies van inkomen, de kosten voor ondersteuning bij de re-integratie periode en preventiediensten waaronder een personal coach. Wat er echter niet verzekerd is, is een uitkering in geval van minder dan 25% arbeidsongeschiktheid,. En de uitkering tijdens de eigen risico periode. Je krijgt ook geen uitkering wanneer de arbeidsongeschiktheid opzettelijk is veroorzaakt. Ook wordt het contract ontbonden bij arbeidsongeschiktheid die wordt veroorzaakt onder de invloed van alcohol en drugs.

Kosten AOV voor huisartsen

De premie is onder andere afhankelijk van het beroep en de keuzes die je maakt bij het afsluiten van een verzekeringscontract. Bij het afsluiten van de AOV als huisarts geef je op dat jouw beroep huisarts is. Daarnaast bepaal je zelf welk percentage van het inkomen je wenst te verzekeren en hoe lang de eigen risico periode is. Dan zou je denken, die wil je toch het liefst zo kort mogelijk houden? In sommige gevallen is het wellicht beter om deze net even iets langer te rekken. Wanneer je namelijk wat gespaard hebt, en dus een buffer hebt om een langere periode van eigen risico te overbruggen, dan kan het wellicht handiger zijn om deze periode iets te rekken. Je krijgt bij veel verzekeraars namelijk een korting wanneer je een langere eigen risicoperiode hebt, dit is voor de maandelijkse kosten van de AOV net iets gunstiger.

Voorbeeld berekening arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

Ter voorbeeld van hoe de opbouw van de premie er uit zou kunnen zien. Stel, je bent een huisarts met een leeftijd van 40 jaar, en je wenst je te verzekeren voor een bedrag van €40.000 en de eindleeftijd van de verzekering is op je 68e levensjaar, met een risicotermijn van 30 dagen betaal je dan een premie van €255 per maand.

Is de AOV premie fiscaal aftrekbaar?

Het antwoord op deze vraag is ja, de premie is fiscaal aftrekbaar van de belasting. Je kunt de kosten van de premie voor de AOV verzekering in mindering brengen bij het opgeven van de inkomstenbelasting. Wanneer je dit goed doet dan kan dit al gauw honderden euro’s per jaar schelen. Dit is een enorm voordeel wat je zeker optimaal moet benutten. Wanneer je wat dieper ingaat op de belastingvoordelen, dan kun je dit wellicht combineren met een korter eigen risicotermijn, afgesteld op een totale jaarprijs die jou goed uitkomt.

Korting arbeidsongeschiktheidsverzekering huisarts

Kies je als huisarts voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan zijn de volgende kortingen mogelijk. Wanneer je nog niet ouder bent dan 50 jaar bij de aanvraag van een arbeidsongeschiktheidsverzekering, dan krijg je een aanvangskorting. In het eerste jaar komt deze neer op 30%, in het tweede jaar 10% en in het derde jaar is dit 5%. In plaats daarvan kan er ook worden gekozen voor een doorlopende korting. Zolang de AOV loopt krijg je dan als verzekerde een korting van 5%.

AOV afsluiten als huisarts

Een AOV afsluiten als huisarts is een verstandig idee. Kies de verzekering die het beste bij jou en jouw wensen aansluit. De hoogte van de premie van de AOV hangt af van diverse factoren. Speel daarom eens met de wachttijd en het dekkingspercentage. Je ziet dan snel bij welke maandpremie jij je comfortabel voelt. Je kunt er dan voor kiezen om deze arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. Tevens moet worden gekeken hoe groot de kans nu daadwerkelijk is dat je arbeidsongeschikt raakt. Kortom, overweeg alle factoren eerst goed!

Alle AOV Verzekeringen

Andere beroepen