Arbeidsongeschiktheidsverzekering hypotheek

Je bent er misschien niet de hele dag mee bezig, maar veel mensen stellen zichzelf de vraag. Wat als ik arbeidsongeschikt raak? Vooral als ZZP’er heb je meer om je zorgen over te maken. In dat geval is een AOV geen overbodige luxe, zeker in combinatie met een hypotheek. Op deze pagina geven we je meer informatie over het onderwerp arbeidsongeschiktheidsverzekering hypotheek.

Wat is een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een verzekering die de financiële consequenties van arbeidsongeschiktheid dekt. De verzekering zal een vast bedrag uitkeren gedurende een bepaalde tijd wanneer men arbeidsongeschikt raakt. De uitkering kan zelfs ook geïndexeerd zijn. De arbeidsongeschiktheidsverzekering is met name bedoeld voor de ZZP’ers, de zelfstandig ondernemers.

arbeidsongeschiktheidsverzekering hypotheek

Deze wet is in 2004 in het leven geroepen door de overheid als de WAZ, de wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen. Sinds die tijd is er voor zelfstandig ondernemers geen sociale voorziening meer die voorziet van zekerheid wanneer men arbeidsongeschikt taakt. Wanneer je werknemer bent, dan ben je te allen tijde verzekerd via de WIA. In sommige gevallen ben je ook nog verzekerd via een arbeidsongeschiktheidspensioen. Een ondernemer kan op deze voorzieningen niet terugvallen, omdat deze dus met ingang van het jaar 2004 zijn afgeschaft.

De AOV verzekering heeft echter wel een voordeel wat betreft de hypotheek, de premies zijn onbelast en dus aftrekbaar. De uitkeringen zijn tevens wel belast. De uitkering is ook niet heel veel. Dit zal nooit meer zijn dan 80 procent van het loon dat men het laatst verdiende.

Vrijstelling van premie

Daarnaast is er ook de mogelijkheid tot een premievrijstelling bij arbeidsongeschiktheid. Dit is geen extra verzekering, maar dit is een dekking op een op dat moment al lopende levensverzekering. Hierbij zou je kunnen denken aan verzekeringen als lijfrente of een spaarverzekering. De extra dekking zorgt ervoor dat je als verzekerde geen premie meer hoeft te betalen. Hierbij blijft de opbouw van het kapitaal echter wel gewoon doorgaan volgens de normale normen. De kosten voor de desbetreffende dekking is vaak gelinkt aan een percentage van de premie van de desbetreffende levensverzekering. Het percentage is onder andere afhankelijk van onderstaande factoren:

  • leeftijd
  • geslacht
  • het beroep
  • de gezondheidstoestand waar men op dat moment in verkeert.

Veel verzekeraars verplichten meestal wel een eigen risicotermijn. Er wordt geen uitkering overgemaakt gedurende de desbetreffende eigen risicotermijn. Deze termijn bedraagt vaak op zijn minst een maand. Tegen een bepaalde korting kan er een overeenkomst ontstaan over een eventuele langere termijn. Er zijn ook bepaalde beroepen waarvoor een langere termijn kan worden verplicht. Dit komt omdat zij simpelweg een risicovollere groep zijn voor de verzekeraar.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering hypotheek verplicht?

Het is zeker niet onverstandig om te denken aan een arbeidsongeschiktheidsverzekering in combinatie met de hypotheek. Sommige hypotheekverstrekkers stellen het zelfs verplicht om een AOV af te sluiten. Niet iedere bank zal dit doen. Wanneer je wél een AOV hebt als zelfstandig ondernemer is de kans op een hypotheek een stuk groter.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering hypotheek lening

Wanneer je arbeidsongeschikt raakt en je hebt een AOV, dan heeft de bank meer zekerheid dat je de hypotheek kunt blijven betalen. Dit omdat er voor ZZP´ers simpelweg geen sociale voorzieningen zijn om de hypotheek alsnog te kunnen betalen. Dit betekent voor een bank dat zij veel risico lopen op het niet terugkrijgen van hun uitgeleende geld. Daarom verstrekken zijn liever geen hypotheek aan een ZZP´er. Kun je de hypotheek niet meer betalen? Dan komt het vervelende gedeelte dat de bank beslag legt op spullen en allerlei persoonlijke bezittingen. Als ZZP’er is een AOV dus nooit een overbodige luxe.

aov hypotheek

Extra redenen voor het afsluiten van een AOV bij een hypotheek

Als ZZP’er is een AOV nooit overbodige luxe, hier zijn nog een aantal andere redenen waarom dat zo is.

  • Wanneer je een langere periode niet meer kunt werken, kun je daarmee de onderneming in gevaar brengen. Wanneer je nog gewoon een doorlopend inkomen tot je beschikking hebt, is het mogelijk om derden in te kunnen huren. Zo zorg je ervoor dat je het bedrijf kan blijven voortbestaan.
  • Als je ziek bent geworden doe je een beroep op je AOV. Je hebt dan recht op een snelle re-integratie wanneer je weer aan de slag gaat. Het is daarom mogelijk om via de AOV in aanmerking te komen , vaak voor de volledige vergoeding van de re-integratiebegeleiding. Soms kan zelfs de werkplek worden aangepast als dit nodig is, om arbeidsongeschiktheid zo snel mogelijk te verhelpen.
  • Vanuit de AOV is het vaak zo dat je recht hebt op een gratis medisch onderzoek. Wanneer je vermoed dat er iets mis is dan kun je hier gebruik van maken. Je krijgt dan volledig vrijblijvend advies over de gezondheid van jezelf, of die van je eigen bedrijf.

AOV verzekering vergelijken