Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst

Wij krijgen regelmatig vragen zoals “Kan ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst afsluiten of een arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier?” Of is een arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst noodzakelijk? 

Het antwoord op deze vragen is simpel; Ja, het is mogelijk om een arbeidsongeschiktheidsverzekering te nemen als u in loondienst bent. Deze AOV kunt u afsluiten via de verzekeraars hieronder.

De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in loondienst lopen toch allemaal via de werkgever? Dat is toch prima geregeld allemaal? Dát is inderdaad wat de meeste mensen denken en toch is dat een grote misvatting. Als u in loondienst arbeidsongeschikt raakt, bestaat de kans dat u geconfronteerd wordt met een (forse) inkomensachteruitgang. Sterker nog: die kans is tamelijk groot. En in het geval dat u minder dan 35 procent arbeidsongeschikt beoordeeld wordt, dan komt u niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker als u eenverdiener bent of een nogal zware hypotheek hebt afgesloten.

arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst

Over arbeidsongeschiktheid gesproken, vanwege de gevolgen van de economische crisis en omdat mensen gedwongen worden om tegenwoordig langer door te werken, steeg het aantal mensen dat arbeidsongeschikt was vorig jaar behoorlijk. Dat was voor het eerst sinds jaren. Het UWV schatte de groei op zo’n twaalf procent.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid loondienst

U bent arbeidsongeschikt als u door ziekte of na een ongeluk niet meer kunt werken. Arbeidsongeschikt is een term die ook wordt gebruikt als u gedeeltelijk niet meer in staat bent om uw werkt te doen. Het is dus iets anders dus dan ‘normaal’ ziekteverzuim. Hoofdpijn in de vorm van migraine bijvoorbeeld, kan ziekteverzuim tot gevolg hebben. U bent dan echter niet arbeidsongeschikt. Bovendien is het niet mogelijk, hoewel mensen wel eens die neiging hebben om uzelf arbeidsongeschikt te verklaren, alleen een arts kan het stempel ‘arbeidsongeschikt’ opplakken. De verzekeringsarts bepaalt vervolgens de mate van ongeschiktheid en geeft aan wat nog wel mogelijk is op werkgebied.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst verstandig bij hoge maandelijkse lasten

Wie onverhoopt arbeidsongeschikt raakt en in loondienst werkt, is daarvoor via de werkgever verzekerd. In bepaalde situaties kan het toch goed zijn om ook zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst af te sluiten. Dat geldt zeker als u via uw werkgever niet of niet voldoende verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid én als uw maandelijkse lasten nogal aan de hoge kant zijn omdat u ooit een kostbare hypotheek hebt afgesloten. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst is ook verstandig als u als enige thuis voor inkomen en dus brood op de plank zorgt.Werknemer in loondienst

Uitkering bij het UWV

Gedurende de eerste twee jaren krijgt u in geval van arbeidsongeschiktheid het loon nog ‘gewoon’ via de werkgever. Na die periode kunt u in aanmerking komen voor een WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze wet richt zich op de mogelijkheden die u nog wél hebt en zal u stimuleren alle kansen te pakken die er nog wel zijn op de arbeidsmarkt. Binnen de WIA gelden de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten).

Overigens kunt u in de twee jaar dat u ziek bent, niet ontslagen worden (in geval van loondienst). Na die periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid mag uw werkgever overigens wel het contract beëindigen, zelfs als er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, mits de werkgever alles in het werk heeft gesteld u weer op de werkvloer te krijgen. Wat vervolgens nog rest is het aanvragen van een uitkering bij het UWV. Pas als u volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, komt u in aanmerking voor de IVA-uitkering. Volledig houdt in dat u niet langer in staat bent om meer dan een vijfde deel van uw laatstgenoten salaris te verdienen, duurzaam wil zeggen dat de kans op herstel te verwaarlozen of zeg maar gerust nihil is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst duurder dan voor zzp

Er wordt overigens wel eens beweerd dat mensen in loondienst minder geld betalen ten opzichte van ondernemers als ze zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dat is echter niet zo, want behalve de premie die ze zelf afdragen, betalen ze via de werkgever ook nog eens de ‘gewone’ premie. Omdat deze premies worden ingehouden op het bruto salaris, zijn die qua bedrag niet duidelijk zichtbaar. Zeker is dat een werknemer zo’n veertien procent van zijn bruto loon kwijt is aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een zelfstandige daarentegen is vaak hooguit zeven procent voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kwijt én in dat geval kunt u ook nog eens besluiten andere voorwaarden te kiezen. Kortom; in loondienst betaalt u eerder meer dan minder wanneer u uzelf als zelfstandige moet verzekeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst is een geruststellende gedachte

Conclusie: bent u in loondienst en krijgt u iedere maand een bovenmodaal salaris uitgekeerd en moet u het alleen verdienen? Sluit dan zelf ook arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Dan weet u zeker dat u goed zit, ook als uw werkgever niet of niet voldoende verzekerd bent, en kunt u de hypotheek gewoon af blijven lossen en uw kinderen goed eten geven. Geruststellende gedachte toch? Als u nog meer vragen hebt over arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst dan kunt u ons altijd een mail sturen naar info[at]aovcentrum.nl.


Arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten