Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst

Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst is dat noodzakelijk? Kan ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst afsluiten of een arbeidsongeschiktheidsverzekering particulier? Een arbeidsongeschiktheidsverzekering als werknemer afsluiten kan dat? Dagelijks krijgen wij dit soort vragen van onze website bezoekers. De arbeidsongeschiktheidsverzekeringen in loondienst lopen toch allemaal via de werkgever? Dat is toch prima geregeld allemaal?

AOV vergelijken

  • Betaal alleen voor wat u nodig heeft
  • Zelf regelen met of zonder advies
  • Eerste 3 jaar korting op de premie

Bereken uw premie
  • Vergelijk veel verzekeraars
  • Makkelijk online te regelen
  • Collectiviteitskorting, dus lagere premies

Bereken uw premie

Dát is inderdaad wat de meeste mensen denken en toch is dat een grote misvatting. Als je in loondienst arbeidsongeschikt raakt, bestaat de kans dat je geconfronteerd wordt met een (forse) inkomensachteruitgang. Sterker nog: die kans is tamelijk groot. En in het geval je als minder dan 35 procent arbeidsongeschikt beoordeeld wordt, dan kom je niet in aanmerking voor een WIA-uitkering. En dat kan verstrekkende gevolgen hebben, zeker als je eenverdiener bent of een nogal zware hypotheek hebt afgesloten.

arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst

Over arbeidsongeschiktheid gesproken, vanwege de gevolgen van de economische crisis en omdat mensen gedwongen worden om tegenwoordig langer door te werken, steeg het aantal mensen dat arbeidsongeschikt was vorig jaar behoorlijk. Dat was voor het eerst sinds jaren. Het UWV schatte de groei op zo’n twaalf procent.

Ziekteverzuim en arbeidsongeschiktheid loondienst

Je bent arbeidsongeschikt als je door ziekte of na een ongeluk niet meer kunt werken. Arbeidsongeschikt is een term die ook wordt gebruikt als je gedeeltelijk niet meer in staat bent om je werkt te doen. Het is dus iets anders dus dan ‘normaal’ ziekteverzuim. Hoofdpijn in de vorm van migraine bijvoorbeeld, kan ziekteverzuim tot gevolg hebben. Je bent dan echter niet arbeidsongeschikt. Bovendien is het niet mogelijk, hoewel mensen wel eens die neiging hebben. jezelf arbeidsongeschikt te verklaren, alleen een arts kan je het stempel ‘arbeidsongeschikt’ opplakken. De verzekeringsarts bepaalt vervolgens de mate van ongeschiktheid en geeft aan wat nog wel mogelijk is op werkgebied.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst verstandig bij hoge maandelijkse lasten

Wie onverhoopt arbeidsongeschikt raakt en in loondienst werkt, is daarvoor via de werkgever verzekerd. In bepaalde situaties kan het toch goed zijn om ook zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst af te sluiten. Dat geldt zeker als je via je werkgever niet of niet voldoende verzekerd bent tegen arbeidsongeschiktheid én als je maandelijkse lasten nogal aan de hoge kant zijn omdat je ooit een kostbare hypotheek hebt afgesloten. Het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst is ook verstandig als jij als enige thuis voor inkomen en dus brood op de plank zorgt.Werknemer in loondienst

Uitkering bij het UWV

Gedurende de eerste twee jaren krijg je in geval van arbeidsongeschiktheid het loon nog ‘gewoon’ via de werkgever. Na die periode kun je in aanmerking komen voor een WIA (Wet werk en inkomen naar arbeidsvermogen). Deze wet richt zich op de mogelijkheden die je nog wél hebt en zal je stimuleren alle kansen te pakken die er nog wel zijn op de arbeidsmarkt. Binnen de WIA gelden de WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) en de IVA (Inkomensvoorziening Volledig duurzaam Arbeidsongeschikten).

Overigens kun je in de twee jaar dat je ziek bent, niet ontslagen worden (in geval van loondienst). Na die periode van twee jaar arbeidsongeschiktheid mag je werkgever overigens wel het contract beëindigen, zelfs als er sprake is van een overeenkomst voor onbepaalde tijd, mits de werkgever alles in het werk heeft gesteld je weer op de werkvloer te krijgen. Wat vervolgens nog rest is het aanvragen van een uitkering bij het UWV. Pas als je volledig en duurzaam arbeidsongeschikt raakt, kom je in aanmerking voor de IVA-uitkering. Volledig houdt in dat je niet langer in staat bent om meer dan een vijfde deel van je laatstgenoten salaris te verdienen, duurzaam wil zeggen dat de kans op herstel te verwaarlozen of zeg maar gerust nihil is.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst duurder dan voor zzp

Er wordt overigens wel eens beweerd dat mensen in loondienst minder geld betalen ten opzichte van ondernemers als ze zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten. Dat is echter niet zo, want behalve de premie die ze zelf afdragen, betalen ze via de werkgever ook nog eens de ‘gewone’ premie. Omdat deze premies worden ingehouden op het bruto salaris, zijn die qua bedrag niet duidelijk zichtbaar. Zeker is dat een werknemer zo’n veertien procent van zijn bruto loon kwijt is aan arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een zelfstandige daarentegen is vaak hooguit zeven procent voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering kwijt én in dat geval kun je ook nog eens besluiten andere voorwaarden te kiezen. Kortom; in loondienst betaal je eerder meer dan minder wanneer je jezelf als zelfstandige met verzekeren.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering in loondienst is een geruststellende gedachte

Conclusie: ben je in loondienst en krijg je elke maand een bovenmodaal salaris uitgekeerd en moet je het alleen verdienen? Sluit dan zelf ook arbeidsongeschiktheidsverzekering af. Dan weet je zeker dat je goed zit, ook als je werkgever niet of niet voldoende verzekerd bent, en kun je de hypoheek gewoon af blijven lossen en blijven je kinderen gewoon eten. Geruststellende gedachte toch? Als je nog meer vragen hebt over arbeidsongeschiktheidsverzekering loondienst dan kun je ons altijd een mail sturen naar info@aovcentrum.nl