AOV berekenen

Werknemers in loondienst zijn automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen geldt dat niet. Zij kunnen zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. De kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt, hangt van veel factoren af. De premie is daardoor ook niet eenvoudig te bepalen. Een AOV berekenen is daarom altijd verstandig voordat je een AOV afsluit.

Het berekenen van de AOV premie

Een AOV keert uit als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt en stopt met uitkeren als de verzekerde weer kan werken. De verzekeraar stelt de premie vast op basis van een inschatting van het risico dat hij loopt. Dit risico wordt voornamelijk bepaald door de kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt en blijft. De kans om arbeidsongeschikt te worden, is afhankelijk van verschillende factoren. De premie wordt daardoor onder andere bepaalt op basis van:

  • het uitgeoefende beroep
  • de gekozen wachttijd
  • de leeftijd waarop u uw verzekering afsluit

AOV berekenen

Welke AOV kiest u?

De hoogte van het te verzekeren bedrag is ook afhankelijk van het type verzekering dat u afsluit: een schade- of sommenverzekering. In Nederland is het bij de wet geregeld dat u er bij een schadeverzekering niet beter van mag worden dan voor het moment dat u schade heeft. Stel u verdient nu €40.000 per jaar en verzekert uzelf voor de 80% van dat bedrag, dus voor €32.000. Na 10 jaar zijn uw inkomsten echter gedaald naar €30.000. Binnen de wet is bepaald dat u niet beter mag worden van uw schadeverzekering, het uitgekeerde bedrag kan om deze reden geen €32.000 zijn.

Bij een sommenverzekering is dit niet het geval: u verzekert hierbij een vooraf bepaald bedrag (de verzekerde som) en er zal geen toetsing van uw inkomen op het moment van arbeidsongeschiktheid plaatsvinden. Uitkering vindt plaats op basis van mate de van arbeidsongeschiktheid en de verzekerde som. Omdat er bij de sommenverzekering een extra risico is op hogere uitkering, zal de premie over het algemeen ook hoger uitvallen. Vergelijk goed wat het verschil in kosten is en wat het extra risico voor uzelf is. Een losse berekening zegt in veel gevallen weinig zonder extra uitleg!

AOV berekenen en het beroep

Om in te schatten hoe groot het risico voor de verzekeraar is dat de verzekerde arbeidsongeschikt raakt, is er een verdeling gemaakt in beroepsklassen. Iedere beroepsklassen heeft een ander risico. U zult zich kunnen voorstellen dat iemand die zwaar lichamelijke arbeid verricht een relatief grotere kans heeft tot arbeidsongeschikt raken, dan iemand met een kantoorbaan.

Wachttijd bij het berekenen van de AOV

Een andere factor die van invloed is op de premie, is de tijd die verstrijkt voordat de uitkering ingaat. Bij het afsluiten van de verzekering kan gekozen worden voor een wachttijd. Als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij gedurende deze termijn nog geen uitkeringen. Hij hoeft dan ook geen premie te betalen. Hoe langer deze wachttijd periode is, hoe lager de premie kan zijn. Het is immers mogelijk dat de verzekerde gedurende de wachttijd beter wordt, waardoor hij geen beroep op de verzekering hoeft te doen.

AOV berekenen en Indexatie

Een belangrijke factor in het stijgen van de premie voor uw verzekering is indexatie. De indexatie van uw premie en de uitkering wordt voor het afsluiten van uw AOV afgesproken en is vaak opgedeeld in twee delen: indexatie tijdens de looptijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en indexatie nadat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden. Simpel gezegd houdt indexatie in dat uw premie en uitkering meestijgt met de inflatie (CBS) of met een vooraf afgesproken percentage. Het is verstandig hier vooraf goed over na te denken en er rekening mee te houden dat u met het nu gekozen verzekerde bedrag over 30 jaar heel wat minder kunt doen dan vandaag de dag.

AOV bereken en uw leeftijd

De leeftijd van de verzekerde speelt ook een rol. Hoe ouder hij is, hoe groter de kans wordt dat hij arbeidsongeschikt raakt. Er is gebleken dat vrouwen een hoger risico op arbeidsongeschiktheid hebben dan mannen. Arbeidsongeschiktheidserzekeraars mogen bij het bepalen van de premie echter geen onderscheid maken naar geslacht.

Wat heeft u zelf in de hand?
Behalve op de wachttijd, heeft u weinig invloed op de factoren die de premie bepalen. Waar u wel op kunt letten bij het berekenen van uw AOV premie, is:

  • het verzekerde bedrag
  • de duur van de uitkering
  • wel of geen indexatie op uw AOV

De AOV keert jaarlijks een vooraf afgesproken bedrag uit, het verzekerde bedrag. Hoe lager dit bedrag is, hoe lager de premie is. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de maximale uitkeringsduur te beperken. U heeft dan gedurende een kortere periode recht op een uitkering, maar u zult hierdoor besparen op de premie.

AOV berekenen en premies vergelijken

AOV verzekeraars schatten risico’s niet allemaal op dezelfde manier in. Ook bieden ze niet allemaal precies dezelfde dekking. Hierdoor kunt u bij het berekenen van de premies behoorlijke verschillen tegen komen. Het is daarom belangrijk verschillende AOV premies te berekenen en voorwaarden te vergelijken voor u een arbeidsongeschiktheidverzekering afsluit.