AOV berekenen

Werknemers in loondienst zijn automatisch verzekerd voor arbeidsongeschiktheid. Voor zelfstandigen geldt dat niet. Zij kunnen zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluiten. De kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt, hangt van veel factoren af. De premie is daardoor ook niet eenvoudig te bepalen.

De bepaling van de premie

Een AOV keert uit als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt en stopt met uitkeren als de verzekerde weer kan werken. De verzekeraar stelt de premie vast op basis van een inschatting van het risico dat hij loopt. Dit risico wordt voornamelijk bepaald door de kans dat iemand arbeidsongeschikt raakt en blijft. De kans om arbeidsongeschikt te worden, is afhankelijk van verschillende factoren. De premie wordt daardoor onder andere bepaalt op basis van:

  • het uitgeoefende beroep
  • de gekozen wachttijd
  • de leeftijd waarop u uw verzekering afsluit

Schade- of sommenverzekering

De hoogte van het te verzekeren bedrag is ook afhankelijk van het type verzekering dat u afsluit: een schade- of sommenverzekering. In Nederland is het bij de wet geregeld dat u er bij een schadeverzekering niet beter van mag worden dan voor het moment dat u schade heeft. Stel u verdient nu €40.000 per jaar en verzekert uzelf voor de 80% van dat bedrag, dus voor €32.000. Na 10 jaar zijn uw inkomsten echter gedaald naar €30.000. Binnen de wet is bepaald dat u niet beter mag worden van uw schadeverzekering, het uitgekeerde bedrag kan om deze reden geen €32.000 zijn.

Bij een sommenverzekering is dit niet het geval: u verzekert hierbij een vooraf bepaald bedrag (de verzekerde som) en er zal geen toetsing van uw inkomen op het moment van arbeidsongeschiktheid plaatsvinden. Uitkering vindt plaats op basis van mate de van arbeidsongeschiktheid en de verzekerde som. Omdat er bij de sommenverzekering een extra risico is op hogere uitkering, zal de premie over het algemeen ook hoger uitvallen. Vergelijk goed wat het verschil in kosten is en wat het extra risico voor uzelf is. Een losse berekening zegt in veel gevallen weinig zonder extra uitleg!

Het beroep

Om in te schatten hoe groot het risico voor de verzekeraar is dat de verzekerde arbeidsongeschikt raakt, is er een verdeling gemaakt in beroepsklassen. Iedere beroepsklassen heeft een ander risico. U zult zich kunnen voorstellen dat iemand die zwaar lichamelijke arbeid verricht een relatief grotere kans heeft tot arbeidsongeschikt raken, dan iemand met een kantoorbaan.

Wachttijd

Een andere factor die van invloed is op de premie, is de tijd die verstrijkt voordat de uitkering ingaat. Bij het afsluiten van de verzekering kan gekozen worden voor een wachttijd. Als de verzekerde arbeidsongeschikt raakt, krijgt hij gedurende deze termijn nog geen uitkeringen. Hij hoeft dan ook geen premie te betalen. Hoe langer deze wachttijd periode is, hoe lager de premie kan zijn. Het is immers mogelijk dat de verzekerde gedurende de wachttijd beter wordt, waardoor hij geen beroep op de verzekering hoeft te doen.

Indexatie

Een belangrijke factor in het stijgen van de premie voor uw verzekering is indexatie. De indexatie van uw premie en de uitkering wordt voor het afsluiten van uw AOV afgesproken en is vaak opgedeeld in twee delen: indexatie tijdens de looptijd van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering en indexatie nadat u (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt bent geworden. Simpel gezegd houdt indexatie in dat uw premie en uitkering meestijgt met de inflatie (CBS) of met een vooraf afgesproken percentage. Het is verstandig hier vooraf goed over na te denken en er rekening mee te houden dat u met het nu gekozen verzekerde bedrag over 30 jaar heel wat minder kunt doen dan vandaag de dag.

De leeftijd

De leeftijd van de verzekerde speelt ook een rol. Hoe ouder hij is, hoe groter de kans wordt dat hij arbeidsongeschikt raakt. Er is gebleken dat vrouwen een hoger risico op arbeidsongeschiktheid hebben dan mannen. Verzekeraars mogen bij het bepalen van de premie echter geen onderscheid maken naar geslacht.

Wat heeft u zelf in de hand?
Behalve op de wachttijd, heeft u weinig invloed op de factoren die de premie bepalen. Waar u wel op kunt letten, is:

  • het verzekerde bedrag
  • de duur van de uitkering
  • wel of geen indexatie op uw AOV

De AOV keert jaarlijks een vooraf afgesproken bedrag uit, het verzekerde bedrag. Hoe lager dit bedrag is, hoe lager de premie is. Daarnaast kunt u ervoor kiezen om de maximale uitkeringsduur te beperken. U heeft dan gedurende een kortere periode recht op een uitkering, maar u zult hierdoor besparen op de premie.

Premies vergelijken

Verzekeraars schatten risico’s niet allemaal op dezelfde manier in. Ook bieden ze niet allemaal precies dezelfde dekking. Hierdoor kunnen de premies behoorlijk verschillen. Het is daarom belangrijk verschillende premies te berekenen en voorwaarden te vergelijken voor u een arbeidsongeschiktheidverzekering afsluit.

Arbeidsongschiktheidsverzekeringsnieuws

Criteria bij het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekeringsmaatschappij vraagt bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd om een aantal gegevens. Er worden diverse criteria gehanteerd voordat een AOV daadwerkelijk in gang kan worden gezet. Welke criteria hanteert een verzekeringsmaatschappij als jij besluit om een AOV af te sluiten op de beroepsklasse waarin je werkzaam bent?

Wat zijn de fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering levert u natuurlijk diverse voordelen op. U verzekert zichzelf namelijk van inkomen in tijden dat u arbeidsongeschikt raakt. Naast deze belangrijke inkomensvoorziening is het ook belangrijk op de hoogte te zijn van alle fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij hebben daarom alles voor u op een rijtje gezet. De premie van de AOV … Lees verder Wat zijn de fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

DGA en arbeidsongeschiktheidsverzekering – Hoe zit dat?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U bent dus niet automatisch verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vanuit de wet is er dus geen verplichte verzekering voor een DGA. Welke opties heeft u als DGA om uzelf te verzekeren tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid? Wij zetten alle mogelijkheden voor u uiteen. 1. … Lees verder DGA en arbeidsongeschiktheidsverzekering – Hoe zit dat?

Welke risico’s neem je als ondernemer?

Ondernemen betekent soms dat je risico’s neemt. Je investeert in iets zonder concreet te weten of het je ook daadwerkelijk iets oplevert. Hoewel je grondig marktonderzoek hebt verricht, is het altijd onzeker of je de investering terugverdient. Bovendien is het als ondernemer altijd onzeker of je klanten blijvend bij je terugkeren. Het zijn onzeker waar … Lees verder Welke risico’s neem je als ondernemer?

5 redenen om wel een AOV af te sluiten

Ondernemers weten veelal volop redenen te benoemen waarom ze geen AOV willen afsluiten. Toch gaan deze excuses niet altijd op, zeker niet als duidelijk is waarom een AOV juist wel belangrijk is. Welk excuus gebruikt u op om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hoeven afsluiten? Wij geven u 5 redenen waarom u er wel goed aan doet … Lees verder 5 redenen om wel een AOV af te sluiten

Valkuilen bij het afsluiten van een AOV

Als zelfstandig ondernemer heeft u niet automatisch recht op een uitkering als u ziek wordt. U dient daar zelf zorg voor te dragen. Advies op maat bij het afsluiten van een AOV is erg belangrijk. Een verzekering dient namelijk passend te zijn en aan te sluiten op uw wensen en behoeften. Toch treft niet elke … Lees verder Valkuilen bij het afsluiten van een AOV

Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Heeft u korte of lange tijd geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bent u onverwachts ziek of arbeidsongeschiktheid geraakt? Dan is het goed om te weten hoe u dient te handelen. Hoewel de procedure per verzekeraar verschillend kan zijn, is er een bepaalde structuur in het ziekmelden en een toelage ontvangen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Welke stappen … Lees verder Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is goedkoper dan u denkt

De reden dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, heeft veelal te maken met de hoogte van de premie. ZZP’ers willen geen honderden euro’s per maand betalen voor een verzekering waarvan ze denken geen gebruik te maken. Op dit moment zijn er zo’n 650.000 ZZP’ers in Nederland die geen AOV hebben afgesloten. Wat is de reden … Lees verder Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is goedkoper dan u denkt

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk?

Begin 2016 telde Nederland ruim 1 miljoen ZZP’ers. Elk jaar starten tussen de 120.000 en 140.000 mensen een nieuwe onderneming. Hoewel ongeveer de helft van deze groep daarvan binnen 5 jaar stopt met hun onderneming, blijft het een feit dat er in Nederland veel ZZP’ers te vinden zijn. Aangezien er bij de start van een … Lees verder Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk?