Arbeidsongeschiktheidscriterium: Wanneer bent u arbeidsongeschikt?

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit, kunt u zelf kiezen welk arbeidsongeschiktheidscriterium u wenst te verzekeren. Hierbij kunt u kiezen uit:

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid
  • Passende arbeid
  • Gangbare arbeid

Hieronder lichten wij de criteria per item toe.

Beroepsarbeidsongeschiktheid

Dit is de meest luxe dekking, waarbij enkel wordt gecontroleerd of u uw eigen werk binnen uw bedrijf nog kunt uitvoeren. Zo niet, dan bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een uitkering. Ook als u wel in staat bent ander werk te verrichten. Als u een AOV afsluit met dit criterium, betaalt u wel een hoge premie. De verzekeraar loopt immers een hoger risico dat u beroepsarbeidsongeschikt raakt. Een aantal verzekeraars heeft in haar voorwaarden wel opgenomen dat u passend werk in uw eigen onderneming dient te accepteren. Dit wordt veelal niet als probleem gezien, aangezien het uw eigen onderneming betreft.

Passende arbeid

Indien u kiest voor het criterium passende arbeid, dan wordt er in een bredere vorm naar uw achtergrond gekeken. Denk hierbij bijvoorbeeld aan uw werkervaring, opleidingen en vaardigheden en zal op basis van deze gegevens gekeken worden naar passende arbeid. Dit kan betekenen dat uw inzet in een ander bedrijf wordt verlangd. Doordat er naar meer criteria gekeken wordt, is de kans dat u arbeidsongeschikt wordt verklaard kleiner en zult u hierdoor ook een lagere premie betalen.

Gangbare arbeid

Tot slot is er het criteria gangbare arbeid. Dit houdt in dat als u ook maar een vorm van arbeid kunt verrichten, u niet arbeidsongeschikt bent. Er wordt niet naar uw verleden gekeken. Was u voorheen directeur van een groot bedrijf en kunt u nu alleen nog vakken vullen, dan bent u niet arbeidsongeschikt. Dit is daarmee de meest ruime criterium, waarbij de kans zeer klein is dat u arbeidsongeschikt wordt verklaard. Er zijn nog maar weinig verzekeraars die dit criterium hanteren.