Arbeidsongeschiktheidspercentage: Wat betekent dit voor mij?

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit, kiest u een bepaalt dekkingspercentage. Dit is het percentage arbeidsongeschiktheid per wanneer u een uitkering wilt ontvangen.

In de praktijk wordt maar zelden iemand voor 100% arbeidsongeschikt verklaard. De mate van arbeidsongeschiktheid wordt bepaalt door hetgeen waar u aan leidt en aan de hand van het gekozen arbeidsongeschiktheidscriterium. Als u heeft gekozen voor het criterium beroepsongeschiktheid, zult u eerder arbeidsongeschikt worden verklaard, dan wanneer u heeft gekozen voor het criterium gangbare arbeid.

Bovendien speelt het gekozen dekkingspercentage mee. U kunt bij het afsluiten van uw AOV kiezen voor een bepaalde dekking. De meeste verzekeraars hanteren dekkingen van 25%, 45% en 80%. Dit betekent dat als u als dekkingspercentage 25% kiest, u een uitkering ontvangt vanaf het moment dat u 25% arbeidsongeschikt wordt verklaard. Als u 20% arbeidsongeschikt bent, ontvangt u dus nog geen uitkering. Hoe hoger het gekozen percentage ligt, hoe lager uw premie zal zijn. U ontvangt immers pas later een uitkering.

Over het algemeen wordt standaard 25% als ondergrens gehanteerd, een hoger percentage is soms een optie en zorgt er voor dat uw premie lager wordt. Echter wordt daarmee ook het risico dat u als ondernemer loopt groter. Het is aan u persoonlijk of u besluit voor een hoger percentage te gaan.

Arbeidsongeschiktheidspercentage Uitkering
80 – 100 % 100%
65 – 80 % 75%
55 – 65 % 60%
45 – 55 % 50%
35 – 45 % 40%
25 – 35 % 30%
minder dan 25 % 0%