Arbeidsongeschiktheidsverzekering aftrekbaar?

De premie die u betaald voor uw arbeidsongeschiktheidsverzekering is fiscaal aftrekbaar. Er geldt echter wel een uitzondering voor een eventuele risicopremie voor een ongevallendekking, deze komt niet in aanmerking voor belastingaftrek. De premie valt belastingtechnisch onder premiebetaling inkomensvoorziening en betaald deze premie privé.

Mocht u ooit gebruikmaken van de uitkering van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering, houdt u er dan rekening mee dat het bedrag waarvoor u verzekerd bent een bruto bedrag is. De uitkering is belastbaar inkomen. Sinds 1-1-2011 is uw verzekeraar verplicht om loonbelasting in te houden over de uitkering. Als u uw arbeidsongeschiktheidsverzekering eerder heeft afgesloten is het verstandig om na te gaan of de uitkering nog voldoet aan uw wensen. Het uitgekeerde bedrag dat u ontvangt zal immers lager zijn dan ten tijde van afsluiten.

Betaald u een adviesvergoeding aan uw adviseur voor het tot stand komen van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering? Deze is  net als de jaarlijkse beheervergoeding niet fiscaal aftrekbaar.