Arbeidsongeschiktheidsverzekering via het UWV?

Wanneer u in loondienst bent bij een werkgever dan bent u verzekerd van een inkomen. Zelfs wanneer u onverhoopt ziek wordt of arbeidsongeschikt raakt en u de werkzaamheden helemaal niet meer of tijdelijk niet meer kunt voortzetten. Door de Wet Verbetering Poortwachter is een werkgever immers verplicht om een zieke werknemer 70% van het loon door te betalen. Bent u zelf werkgever of bent u aan het werk als zelfstandige zonder personeel (zzp’er) dan is het helaas niet zo simpel. Wanneer u niet werkt ontvangt u ook geen inkomen. Voor veel zelfstandigen is dit een reden om ondanks ziekte toch door te blijven werken. Zelfs wanneer dat eigenlijk niet verstandig is. Gelukkig is het tegenwoordig mogelijk om u tegen een dergelijk verlies van inkomen te verzekeren.

Verzekeren tegen arbeidsongeschiktheid

Het UWV biedt de mogelijkheid om u als zelfstandige te verzekeren van inkomen wanneer er sprake is van het (gedeeltelijk) wegvallen van inkomen uit arbeid. Dit kunt u doen met een:

  • WW-verzekering
  • WIA-verzekering
  • Ziektewet-verzekering

WW-verzekering

De Werkloosheidswet verzekering (WW-verzekering) is een zogenoemde werknemersverzekering. Het is een verplichte verzekering voor alle werknemers met een arbeidsovereenkomst. Als werknemer bent u via de WW verzekerd tegen de financiële gevolgen van werkloosheid. De werkgever houdt de premie voor de WW in op het loon. De WW geeft onder bepaalde voorwaarden recht op een uitkering bij werkloosheid.

WIA-verzekering

De Wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen verzekering (WIA) is de vervanger van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO). De WAO geldt alleen nog voor werknemers die op 1 januari 2006 al een WAO-uitkering ontvingen. Werknemers die ziek zijn geworden in 2004 of daarna komen na twee jaar in aanmerking voor een WIA-uitkering. Zowel de WIA- als de WAO-verzekering zijn vrijwillige verzekeringen. U bent daarom niet verplicht deze af te sluiten.

Een WIA-verzekering verzekert werknemers tegen inkomensverlies bij arbeidsongeschiktheid. Indien u zelfstandige bent, kunt u ook een WIA-verzekering afsluiten. U ontvangt een WIA-uitkering als u na 2 jaar ziekte nog niet kunt werken. U dient hiervoor ten minste 35% arbeidsongeschikt te zijn.

Ziektewet-verzekering

Iedereen die ziek wordt en geen werkgever heeft, kan een beroep doen op de Ziektewet-verzekering.
Dit geldt bijvoorbeeld voor uitzendkrachten, oproepkrachten, thuiswerkers of stagiairs. Heeft u wel een werkgever, maar kunt u niet werken door een zwangerschap of een orgaandonatie, dan kunt u ook recht hebben op een ziektewetuitkering. Uw werkgever ontvangt dan het ziekengeld van het UWV om uw loon door te kunnen betalen.

Als u ondernemer of alfahulp bent of een uitkering ontvangt als (deels) zelfstandige, kunt u zich vrijwillig verzekeren voor de ziektewet.

Wanneer kunt u een WIA-verzekering afsluiten?

U kunt een WIA-verzekering afsluiten binnen 13 weken nadat uw voormalige verzekering als werknemer eindigde. Of binnen 13 weken nadat u als ondernemer gestart bent met uw nieuwe onderneming. Verricht u werkzaamheden als alfahulp of hulp bij een particulier, dan is aanmelden altijd mogelijk. Een alfahulp is iemand die in Nederland ingezet wordt voor het verlenen van huishoudelijke hulp.

Voorwaarden voor het afsluiten van een WIA-verzekering
Wilt u een vrijwillige WIA-verzekering afsluiten dan bent u aan enkele voorwaarden gebonden. Zo kunt u zich alleen verzekeren wanneer er sprake is van één van de volgende situaties:

  • U ontvangt nog geen AOW;
  • U start een eigen onderneming;
  • U bent u een partner of echtgenoot van een startende ondernemer en werkt mee;
  • U onderbreekt uw werk tijdelijk;
  • U bent hulp of alfahulp bij een particulier iemand;
  • U gaat u in het buitenland werken.

Voordelen WIA-verzekering

Voor het afsluiten van een WIA-verzekering is er geen medische keuring noodzakelijk. Iedereen kan zich dus verzekeren zonder opgave te hoeven doen van reeds bekende complicaties of ziekten. Wel dient u voorafgaand aan de verzekering minimaal drie jaar voor arbeidsongeschiktheid verzekerd te zijn geweest.

Uiteraard bent u periodiek premie verschuldigd voor uw verzekering. Zodra u een WIA-uitkering ontvangt, vervalt de premie. Dit geldt gedurende de tijd dat u een uitkering ontvangt.

Opzeggen van de verzekering is altijd mogelijk, omdat u niet gebonden bent aan een opzegtermijn.

Door een vrijwillige verzekering bij het UWV af te sluiten bent u altijd verzekerd van inkomen. Ook wanneer u zelf niet in staat bent om inkomen uit arbeid te genereren. Wilt u meer informatie over de verzekeringen ontvangen of heeft u nog vragen? Dan kunt u altijd terecht bij het UWV.

Arbeidsongschiktheidsverzekeringsnieuws

Criteria bij het afsluiten van een Arbeidsongeschiktheidsverzekering

Een verzekeringsmaatschappij vraagt bij het sluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering altijd om een aantal gegevens. Er worden diverse criteria gehanteerd voordat een AOV daadwerkelijk in gang kan worden gezet. Welke criteria hanteert een verzekeringsmaatschappij als jij besluit om een AOV af te sluiten op de beroepsklasse waarin je werkzaam bent?

Wat zijn de fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering levert u natuurlijk diverse voordelen op. U verzekert zichzelf namelijk van inkomen in tijden dat u arbeidsongeschikt raakt. Naast deze belangrijke inkomensvoorziening is het ook belangrijk op de hoogte te zijn van alle fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Wij hebben daarom alles voor u op een rijtje gezet. De premie van de AOV … Lees verder Wat zijn de fiscale regels rondom de arbeidsongeschiktheidsverzekering?

DGA en arbeidsongeschiktheidsverzekering – Hoe zit dat?

Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) dient u zelf een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten. U bent dus niet automatisch verzekerd tegen ziekte en arbeidsongeschiktheid. Vanuit de wet is er dus geen verplichte verzekering voor een DGA. Welke opties heeft u als DGA om uzelf te verzekeren tegen ziekte en/of arbeidsongeschiktheid? Wij zetten alle mogelijkheden voor u uiteen. 1. … Lees verder DGA en arbeidsongeschiktheidsverzekering – Hoe zit dat?

Welke risico’s neem je als ondernemer?

Ondernemen betekent soms dat je risico’s neemt. Je investeert in iets zonder concreet te weten of het je ook daadwerkelijk iets oplevert. Hoewel je grondig marktonderzoek hebt verricht, is het altijd onzeker of je de investering terugverdient. Bovendien is het als ondernemer altijd onzeker of je klanten blijvend bij je terugkeren. Het zijn onzeker waar … Lees verder Welke risico’s neem je als ondernemer?

5 redenen om wel een AOV af te sluiten

Ondernemers weten veelal volop redenen te benoemen waarom ze geen AOV willen afsluiten. Toch gaan deze excuses niet altijd op, zeker niet als duidelijk is waarom een AOV juist wel belangrijk is. Welk excuus gebruikt u op om geen arbeidsongeschiktheidsverzekering te hoeven afsluiten? Wij geven u 5 redenen waarom u er wel goed aan doet … Lees verder 5 redenen om wel een AOV af te sluiten

Valkuilen bij het afsluiten van een AOV

Als zelfstandig ondernemer heeft u niet automatisch recht op een uitkering als u ziek wordt. U dient daar zelf zorg voor te dragen. Advies op maat bij het afsluiten van een AOV is erg belangrijk. Een verzekering dient namelijk passend te zijn en aan te sluiten op uw wensen en behoeften. Toch treft niet elke … Lees verder Valkuilen bij het afsluiten van een AOV

Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Heeft u korte of lange tijd geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bent u onverwachts ziek of arbeidsongeschiktheid geraakt? Dan is het goed om te weten hoe u dient te handelen. Hoewel de procedure per verzekeraar verschillend kan zijn, is er een bepaalde structuur in het ziekmelden en een toelage ontvangen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Welke stappen … Lees verder Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is goedkoper dan u denkt

De reden dat veel ondernemers geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluiten, heeft veelal te maken met de hoogte van de premie. ZZP’ers willen geen honderden euro’s per maand betalen voor een verzekering waarvan ze denken geen gebruik te maken. Op dit moment zijn er zo’n 650.000 ZZP’ers in Nederland die geen AOV hebben afgesloten. Wat is de reden … Lees verder Een arbeidsongeschiktheidsverzekering is goedkoper dan u denkt

Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk?

Begin 2016 telde Nederland ruim 1 miljoen ZZP’ers. Elk jaar starten tussen de 120.000 en 140.000 mensen een nieuwe onderneming. Hoewel ongeveer de helft van deze groep daarvan binnen 5 jaar stopt met hun onderneming, blijft het een feit dat er in Nederland veel ZZP’ers te vinden zijn. Aangezien er bij de start van een … Lees verder Waarom is een arbeidsongeschiktheidsverzekering zo belangrijk?