Dekkingsvarianten AOV

Indien u een arbeidsongeschiktheidsverzekering wilt afsluiten zult u merken dat er veel verzekeraars op de markt zijn die een AOV aanbieden, met allen hun eigen dekkingen. Om u toch een beeld te geven van de verschillende dekkingsvarianten, hebben wij de vijf meest voorkomende dekkingen voor u opgesomd.

 • Arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeval
 • Ongevallen en 5 critical illnesses
 • Ongevallen en 12 critical illnesses
 • Ongevallen en ziekten, met uitzondering van psychische klachten
 • Ongevallen en ziekten, inclusief psychische klachten

Arbeidsongeschikt als gevolg van een ongeval

Deze dekking wordt veelal door startende- en/of jonge ondernemers gekozen, omdat de dekking het meest uitgekleed is en daarmee het goedkoopst. Het is begrijpelijk dat jongeren of starters deze dekking kiezen, omdat ze een lage premie betalen en in principe minder kans hebben om arbeidsongeschikt te raken. Toch biedt deze AOV dekking weinig, waarmee het daadwerkelijke risico bijna niet wordt afgedekt.

Ongevallen en 5 critical illnesses

Deze dekkingsvariant biedt naast de dekking voor ongevallen ook dekking bij de volgende 5 ziektes:

 1. Kanker, tumoren
 2. Hart- en vaatziekten
 3. Nieraandoeningen
 4. Zenuwziekten en beroerte
 5. Longaandoeningen

Per verzekeraar leest u in de voorwaarden wat de dekking. Deze kan per verzekeraar verschillen. Let op: er geldt geen dekking bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van problemen met het bewegingsapparaat. Dit is het orgaansysteem waardoor u zich kunt voortbewegen.

Ongevallen en 12 critical illnesses

Deze dekking is net iets ruimer dan de eerder beschreven dekking. Naast de 5 ziekten die hierboven beschreven staan, biedt deze dekking bij onder andere de volgende ziekten

 1. Gehoor aandoeningen
 2. Huidproblemen
 3. Aandoeningen aan de spijsverteringsorganen

Per verzekeraar leest u in de voorwaarden wat de dekking. Deze kan per verzekeraar verschillen. Let op: er geldt geen dekking bij arbeidsongeschiktheid als gevolg van problemen met het bewegingsapparaat. Dit is het orgaansysteem waardoor u zich kunt voortbewegen.

Ongevallen en ziekten, met uitzondering van psychische klachten

Deze arbeidsongeschiktheidsdekking is zeer uitgebreid en biedt dekking als u arbeidsongeschikt raakt als gevolg van een ongeval en bij alle ziekten. De enige uitzondering zijn psychische klachten. Hierbij kunt u denken aan een burn-out. Dit zou niet gedekt zijn.

Ongevallen en ziekten, inclusief psychische klachten

Dit is de meest uitgebreide arbeidsongeschiktheidsdekking. Naast een dekking als gevolg van een ongeval en ziekten, biedt hij ook dekking bij psychische klachten. Ook hierbij geldt dat alle verzekeraars andere voorwaarden hebben en sommige verzekeraars uitsluitingen hebben op het gebied van psychische klachten. Dit zou kunnen betekenen dat bijvoorbeeld ME niet onder de dekking valt. Lees dus ook hierbij goed de voorwaarden door voordat u een AOV afsluit.