Verzekerd bedrag

Bij het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering dient u een verzekerd bedrag te kiezen. De hoogte hiervan kunt u zelf kiezen.

Goed om te weten:

  • Verzekerd bedrag is het bedrag waarop uw AOV berekend wordt
  • Verzekerd bedrag wordt ook wel jaarrente genoemd
  • Verzekerd bedrag is maximaal 80% van uw bruto jaarloon
  • U bent niet verplicht om tot het maximale bedrag te verzekeren
  • Hoe hoger het verzekerd bedrag, hoe hoger de premie van uw arbeidsongeschiktheidsverzekering
  • Verzekerd bedrag wordt veelal op jaarbasis weergegeven

Rekenvoorbeeld

U heeft een bruto jaarloon van € 60.000 en kiest voor het maximale verzekerd bedrag. Het verzekerd bedrag is dan € 48.000 (80% van € 60.000). Indien u 100% arbeidsongeschikt raakt, dan ontvangt u een uitkering van € 4.000 per maand (€ 48.000 / 12 maanden).

In de praktijk raakt iemand gelukkig maar zelden 100% arbeidsongeschikt. Lees hier meer over het arbeidsongeschiktheidspercentage.