Category Archives: Uncategorized

verzekeringen voor zzp

Welke verzekeringen heb ik als ZZP’er nodig?

Als ZZP’er kunt eigenlijk alles zelf beslissen. Uw werktijden, welke klussen u aanneemt, welk uurloon u vraagt en ga zo maar door. Ook de keuze welke verzekeringen u afsluit staat open. Het is goed om te weten welke mogelijkheden er zijn en welke verzekeringen verstandig zijn om af te sluiten.

Welke verzekeringen voor ZZP’ers zijn er?

Als u ZZP’er bent of overweegt te worden dan kunt u de volgende verzekeringen afsluiten;

 • arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)
 • aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen
 • bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV)

Een AOV verzekering is eigenlijk een vangnet voor als u arbeidsongeschikt raakt. Kunt u doordat u arbeidsongeschikt raakt uw werk niet meer uitvoeren, dan heeft u als ZZP’er geen recht op een uitkering. Dat is een flinke deuk in uw inkomen, waardoor u mogelijk uw woning niet meer kunt betalen, de studie van kinderen niet, niet meer op vakantie kunt etc. Om dit op te vangen kiezen ondernemers voor een AOV verzekering. De AOV verzekering vergelijken is erg verstandig, omdat een AOV verzekering soms best prijzig is en er forse verschillen zitten tussen de premies van verzekeraars.

Aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen

Heeft u een adviserend beroep en heeft u uw klant verkeerd geadviseerd? Dan kan de klant enorme financiële schade oplopen. Ook door het leveren van een fout product of een gebrekkig advies is dat mogelijk. Met een aansprakelijkheidsverzekering voor beroepen kunt u zich laten verzekeren tegen dergelijke schades. Dit geeft u als ondernemer een prettig gevoel.

Bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering

Het is mogelijk dat er door uw toedoen schade ontstaat. Veroorzaakt u een schade tijdens het uitvoeren van uw werk, dan bent u hiervoor verzekerd met een bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Denk bijvoorbeeld aan een valpartij omdat uw trap nog ergens stond.

Welke verzekeringen voor ZZP’ers zijn verplicht?

Momenteel is het nog niet verplicht om een verzekering af te sluiten als ZZP’er. Dit is geheel vrijwillig, maar soms wel erg verstandig. Het is de verwachting dat de AOV verzekering verplicht wordt per 2024 voor iedere ZZP’er.

pensioen en aov zzp

Wel of geen pensioen opbouwen als ZZP’er?

Als ZZP’er wilt u het liefst bezig zijn met opdrachten en klussen binnen halen. Alle zaken daarnaast worden vaak als rompslomp gezien. Denk bijvoorbeeld aan het regelen van een arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp (AOV ZZP) of het regelen van een pensioen. Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft onderzocht dat een op de vier ZZP’ers niets heeft geregeld voor het pensioen.

Nederland telde in 2019 ongeveer 1,1 miljoen ZZP’ers. Een enorm aantal dat ieder jaar flink stijgt. Voor mensen in loondienst zijn het pensioen en verzekeringen veelal geregeld. Voor ZZP’ers is dit echter niet het geval. Zo is het afsluiten van een AOV verzekering niet verplicht en iets regelen voor het pensioen ook niet. Omdat de premies vaak hoog zijn kiezen veel ZZP’ers hier niet voor. Met grote gevolgen van dien. Want als u als ZZP’er niet meer kunt werken door arbeidsongeschiktheid, dan is er geen vangnet. En stopt u met werken omdat u het werk niet meer aankunt of omdat u een bepaalde leeftijd hebt bereikt, dan ontvangt u geen pensioen. Ook geen nabestaandenpensioen indien u overlijdt.

In jaren waarin u als ZZP’er goed verdient lijkt het allemaal geen punt. Er zijn genoeg inkomsten en waarschijnlijk kunt u daarvan een groot deel opzij zetten voor de momenten dat dat nodig is. Maar als er ineens een crisis uitbreekt of er gebeurt iets waardoor u niet meer kunt werken, dan bent u op deze buffer aangesproken. Het geld dat u wellicht had weggezet voor uw pensioen, wordt ineens al eerder gebruikt. En wat dan? 

Sparen

Zelf sparen is natuurlijk verstandig. Ook al zijn de rentes momenteel erg laag, is het handig om een buffer te hebben. Ook verstandig is het om dit geld vast te zetten, zodat u er pas bij kunt op het moment dat u stopt met werken. U komt dan niet in de verleiding om het geld al eerder voor andere doeleinden uit te geven.

U kunt dit doen op een eigen spaarrekening of kies voor banksparen. Iedere maand legt u een bepaalt bedrag in. De hoogte van dit bedrag bepaalt u zelf en op een vooraf besproken moment wordt het geld uitgekeerd.

Overlijdensrisicoverzekering voor nabestaanden

Als ZZP’er is het tevens verstandig om te kiezen voor een overlijdensrisicoverzekering. Hiermee krijgen uw nabestaanden eenmalig een bedrag uitgekeerd zodra u overlijdt. Hiermee kunnen zij bijvoorbeeld de hypotheek of de huur blijven betalen, de studie van de kinderen financieren en hun leven zo veel mogelijk voortzetten, zodra uw inkomen wegvalt.

Verplicht of vrijwillig?

Tot nu toe zijn de keuzes voor het wel of niet opbouwen van pensioen als ZZP’er of het afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering of overlijdensrisicoverzekering vrijwillig. Wel is zo goed als zeker dat de AOV verplicht wordt per 2024. Iedere ZZP’er zal dan een AOV moeten afsluiten.

zez uitkering

ZeZ uitkering en AOV verzekering

Indien u zwanger bent en zelfstandige bent, heeft u recht op een uitkering. U kunt gedurende de bevalling natuurlijk niet werken. Vrouwen in loondienst hebben standaard 16 weken zwangerschapsverlof en kunnen dit – als de werkgever hiermee akkoord gaat – verlengen. Indien u ondernemer bent, werkt dit net even anders. Gelukkig is er in Nederland veel geregeld. Zo kunt u als ondernemer de ZeZ uitkering aanvragen. Dit staat voor Zelfstandige en Zwanger. Ook de ZeZ uitkering geldt voor minimaal 16 weken.

Recht op een ZeZ uitkering

U heeft recht op een ZeZ uitkering als u een zelfstandige bent. Dit kan met of zonder personeel zijn. Wat wordt onder een zelfstandige verstaan:

 • indien u een eigen onderneming heeft
 • indien u meewerkend echtgenoot of partner bent, directeur grootaandeelhouder, huisarts, gastouder of artiest
 • indien u werkt voor iemand met een persoonsgebonden budget (PGB)
 • indien u een arbeidsovereenkomst heeft als alfahulp of particuliere huishoudelijke hulp
 • indien u mede aandeelhouder bent van het bedrijf waarin u werkt

Ook als u nog maar kort als zelfstandige werkt, heeft u recht op de ZeZ uitkering. 

ZeZ uitkering aanvragen

De ZeZ uitkering vraagt u aan via het UWV. U heeft hiervoor de volgende gegevens nodig;

 • Uw burgerservicenummer. 
 • Uw inkomsten zoals vermeld op uw Aangifte Inkomstenbelasting. 
 • Hoeveel uur u werkt. Of u vervanging regelt. 
 • Uw vermoedelijke bevallingsdatum. 
 • Uw eventuele vrijwillige Ziektewetverzekering bij UWV.

De hoogte van de ZeZ uitkering is maximaal 100% van het minimumloon. Houdt hier rekening mee, want dit is geen vetpot. Zeker niet als nu normaliter gewend bent om goed salaris te verdienen.

ZeZ uitkering of een AOV verzekering

Kiest u liever voor een AOV verzekering, let er dan op dat de verzekeraar ook dekking biedt tijdens een zwangerschap. Vaak geldt hiervoor een wachttijd. Dus als de AOV verzekering bijvoorbeeld een jaar loopt, dan ontvangt u een uitkering bij zwangerschap. 

De voordelen om voor een arbeidsongeschiktheidsverzekering te kiezen boven een ZeZ uitkering:

 • de uitkering is hoger en kiest u zelf
 • de premie die u betaalt is fiscaal aftrekbaar 
 • u bent niet alleen tijdens een zwangerschap maar ook bij andere vormen van arbeidsongeschiktheid verzekerd 
broodfonds

Broodfonds, wat is het en past het bij mij?

Misschien kent u de term broodfonds wel. Maar wat is het eigenlijk en hoe staat het in verhouding tot een AOV verzekering?

Wat is een broodfonds?

Een broodfonds is een alternatief op een AOV verzekering. Het is er voor ondernemers die een vangnet willen hebben voor het moment dat zij arbeidsongeschikt raken. Het is geen verzekering en u kunt een broodfonds zelf opzetten of u aansluiten bij een broodfonds bij u in de buurt. Een fonds bestaat uit een groep van 20 tot 50 ondernemers. Deze ondernemers kennen elkaar en vertrouwen elkaar. Raakt iemand arbeidsongeschikt? Dan wordt er financiële steun verleend vanuit deze groep. Hiervoor zet iedereen in het fonds iedere maand een bepaald bedrag opzij. Hoe meer geld u inlegt, hoe meer u zult ontvangen indien u zelf arbeidsongeschikt raakt.

In het kort werkt het zo: Iedere maand leggen 20 tot 50 ondernemers geld in, in het fonds. Raakt iemand arbeidsongeschikt, dan ontvangt deze persoon een uitkering vanuit het fonds voor maximaal 2 jaar.

Voorwaarden voor deelname broodfonds

Er gelden drie voorwaarden voordat u mee kunt doen met een broodfonds

 • u bent arbeidsgeschikt op het moment van toetreden
 • u bent minimaal een jaar ondernemer
 • u behaalt minimaal 750 euro per maand winst uit de onderneming

Regels en weetjes

 • een broodfonds kunt u alleen raadplegen indien u arbeidsongeschikt raakt
 • een broodfonds kunt u niet inschakelen indien u zwanger bent
 • de inleg in een broodfonds is niet aftrekbaar voor de Belastingdienst
 • een broodfonds is geen verzekering
 • of iemand arbeidsongeschikt is, wordt niet vastgelegd door een arts, maar wordt op basis van vertrouwen vastgesteld
 • het is mogelijk om een AOV verzekering te combineren met een broodfonds

Interesse?

Heeft u interesse om deel te nemen aan een broodfonds? Dan kunt u er zelf een starten of u aansluiten bij een in uw buurt. Lees hier meer informatie over een broodfonds.

Indien een broodfonds toch niet bij u past, maar u wilt wel een vangnet geregeld hebben indien u onverhoopt arbeidsongeschikt raakt, dan kunt u een AOV verzekering afsluiten. Vanaf 2024 wordt de AOV verplicht, dus dan dient u er sowieso een te kiezen.

Premie AOV is aftrekbaar

Heeft u al een AOV afgesloten? Verstandig! Goed om te weten is dat de premie die u voor de arbeidsongeschiktheidsverzekering betaalt aftrekbaar is van de inkomstenbelasting.

Premie AOV aftrekbaar: de regels en weetjes

 • De AOV premie is fiscaal aftrekbaar als de uitkering wordt gedaan aan de persoon die de premie betaalt. Dat houdt in dat de begunstigde op de polis dezelfde persoon moet zijn als de verzekeringnemer (ook wel de premiebetaler genoemd).
 • Het is mogelijk om de AOV via de BV af te sluiten. De BV is dan de verzekeringnemer en u kunt kiezen of de BV ook de begunstigde is of de directeur grootaandeelhouder (de DGA).
 • De uitkering vanuit de arbeidsongeschiktheidsverzekering wordt belast in box 1. 
 • Het is verplicht om loonheffing in te houden en af te dragen over de uitkering aan de verzekeringnemer. 
 • De premie die u voor de AOV betaalt, mag in mindering worden gebracht op het inkomen dat u opgeeft voor de Inkomstenbelasting. 
 • Raakt u arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u een uitkering van de verzekeraar. Deze inkomsten dient u bij de Inkomstenbelasting op te geven.

AOV verzekering

Bent u er nog niet helemaal over uit of u een AOV verzekering neemt? Maak dan eens een afweging welk risico u loopt. Wat nou als u uw werk niet meer kunt uitvoeren, hoe zou u dan inkomen genereren? Kunt u nog blijven wonen waar u woont? Kunnen uw kinderen dan studeren? Kunt u uw leven voortzetten naar wens?

Als u een AOV gaat vergelijken ziet u vervolgens wat u zou betalen aan premie. Wegen de kosten op tegen het risico dat u nu loopt? Sluit de AOV dan direct af. 

Zo komt de verplichte AOV eruit te zien

De vakbonden en het kabinet zijn in overleg over de verplichte AOV. Een aantal linkse politieke partijen wil al jaren zo’n verplichte verzekering voor ZZP’ers maar tot nu toe is deze er niet gekomen. Maar nu lijkt het erop dat de verplichte AOV er toch echt gaat komen.

Hoe ziet de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering eruit?

Ondanks dat de plannen nog niet helemaal rond zijn, lijkt de verplichte AOV er als volgt uit te komen zien;

 • De AOV verzekering is verplicht voor alle ondernemers zonder personeel
 • De premie wordt inkomensafhankelijk
 • De premie bedraagt ongeveer 8 procent van het inkomen
 • De premie kent een maximum van 220 euro per maand
 • De premie wordt geïnd door de Belastingdienst
 • De re-integratie wordt uitgevoerd door het UWV
 • De ZZP’er kan zelf de duur van het eigen risico bepalen

ZZP’er nu veelal onverzekerd

Nederland telt ongeveer 1,2 miljoen zelfstandigen en slechts 20 procent van hen heeft een arbeidsongeschiktheidsverzekering gesloten. De reden dat veel ondernemers hier niet voor kiezen is de hoge premie die voor de verzekering wordt gevraagd. Als ondernemer betaal je nu soms wel 400 of 500 euro per maand. Voor veel ondernemers een te hoog bedrag om maandelijks voor een verzekering te betalen. Zij kiezen er daarom voor om het risico te nemen en zich niet te verzekeren.

Om hier iets tegen te doen is het kabinet met de vakbonden in overleg om het gat te dichten. Een lagere premie voor de ondernemers, maar wel goed verzekerd.

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp wordt waarschijnlijk verplicht

Er is een beweging gaande van politici, topambtenaren, vakbonden en verzekeringsadvocaten die pleiten voor het verplicht stellen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor zzp’ers. Topambtenaar Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken wil graag de overheid laten experimenteren met een verplichte AOV verzekering en in het consumentenprogramma Kassa deelt verzekeringsadvocaat Karin Machielsen dezelfde mening.

Tot 2004 was de AOV een verplichtte verzekering voor ondernemers die na 52 weken ziekte recht kregen op een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon. Door een vrijwillige extra verzekering was de verzekering eenvoudig te verhogen. De redenen van afschaffen waren de relatief hoge verzekeringspremie en het idee dat een ondernemer zelf mag kiezen hoe ze een risico wilde afdekken.

Door het afschaffen van de verplichtte verzekering lopen ondernemers een groot financieel risico wanneer er geen vangnet is om op terug te vallen bij arbeidsongeschiktheid. De ondernemer kan hierdoor in grote financiële problemen komen waardoor er een beroep moet worden gedaan op de bijstand. Indirect zal de belastingbetaler voor de kosten opdraaien.

Veel zzp’ers verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid omdat de premie niet opweegt tegenover het gemiddelde maandelijkse inkomen. Andere redenen om niet te verzekeren zijn het hebben van een vaste baan naast het eigen bedrijf, de aanwezigheid van een partner met voldoende inkomsten of de beschikking over voldoende eigen vermogen.

Een alternatief voor een verplichtte AOV zou de verplichting moeten zijn om een persoonlijk financieel plan op te stellen waarbij de gevolgen van arbeidsongeschiktheid inzichtelijk worden gemaakt. Bij een te hoog risico is het verantwoord om een AOW af te sluiten en zo het risico op een juiste manier af te dekken. Dit zou ook gevolgen moeten krijgen voor de opdrachtgevers. Een vakkundige zzp’er verdient een tarief waarmee er ruimte is voor een AOV en opbouw van een fatsoenlijk pensioen.

Een verplichtte AOV staat op de politieke agenda waarbij de uitkomst nog niet zeker is. In het regeerakkoord zijn hier geen afspraken over gemaakt. Het is een grijs gebied waarover het laatste woord nog niet is gesproken en zeker niet aan de aandacht van iedere zzp’er zal ontsnappen.