Category Archives: Uncategorized

Arbeidsongeschiktheidsverzekering zzp wordt waarschijnlijk verplicht

Er is een beweging gaande van politici, topambtenaren, vakbonden en verzekeringsadvocaten die pleiten voor het verplicht stellen van arbeidsongeschiktheidsverzekeringen (AOV) voor zzp’ers. Topambtenaar Maarten Camps van het ministerie van Economische Zaken wil graag de overheid laten experimenteren met een verplichte AOV verzekering en in het consumentenprogramma Kassa deelt verzekeringsadvocaat Karin Machielsen dezelfde mening.

Tot 2004 was de AOV een verplichtte verzekering voor ondernemers die na 52 weken ziekte recht kregen op een uitkering van maximaal 70% van het minimumloon. Door een vrijwillige extra verzekering was de verzekering eenvoudig te verhogen. De redenen van afschaffen waren de relatief hoge verzekeringspremie en het idee dat een ondernemer zelf mag kiezen hoe ze een risico wilde afdekken.

Door het afschaffen van de verplichtte verzekering lopen ondernemers een groot financieel risico wanneer er geen vangnet is om op terug te vallen bij arbeidsongeschiktheid. De ondernemer kan hierdoor in grote financiƫle problemen komen waardoor er een beroep moet worden gedaan op de bijstand. Indirect zal de belastingbetaler voor de kosten opdraaien.

Veel zzp’ers verzekeren zich niet tegen arbeidsongeschiktheid omdat de premie niet opweegt tegenover het gemiddelde maandelijkse inkomen. Andere redenen om niet te verzekeren zijn het hebben van een vaste baan naast het eigen bedrijf, de aanwezigheid van een partner met voldoende inkomsten of de beschikking over voldoende eigen vermogen.

Een alternatief voor een verplichtte AOV zou de verplichting moeten zijn om een persoonlijk financieel plan op te stellen waarbij de gevolgen van arbeidsongeschiktheid inzichtelijk worden gemaakt. Bij een te hoog risico is het verantwoord om een AOW af te sluiten en zo het risico op een juiste manier af te dekken. Dit zou ook gevolgen moeten krijgen voor de opdrachtgevers. Een vakkundige zzp’er verdient een tarief waarmee er ruimte is voor een AOV en opbouw van een fatsoenlijk pensioen.

Een verplichtte AOV staat op de politieke agenda waarbij de uitkomst nog niet zeker is. In het regeerakkoord zijn hier geen afspraken over gemaakt. Het is een grijs gebied waarover het laatste woord nog niet is gesproken en zeker niet aan de aandacht van iedere zzp’er zal ontsnappen.