Uitvaartverzekering vergelijken

Naast de arbeidsongeschiktheidsverzekering zijn er nog een aantal andere belangrijke verzekeringen. De uitvaartverzekering is er daar een goed voorbeeld van. Een uitvaartverzekering wordt ook wel begrafenisverzekering genoemd. HiermeeUitvaartverzekering verzekert u de kosten van een uitvaart of crematie. Als de verzekerde overlijdt keert de uitvaartverzekering een bepaalde geldsom uit waarmee de nabestaanden de uitvaart kunnen betalen, we noemen dit een kapitaalpolis. Andere mogelijkheid is dat de verzekering uitkeert in diensten en producten, we spreken dan van een naturapolis. Ook is het vaak mogelijk om beide met elkaar te combineren, dus een uitkering deels in geld, deels in diensten en producten, net wat u wenst. Ook is het mogelijk een koopsom uitvaartverzekering af te sluiten, waarbij u eenmalig een bedrag inlegt. Met dat bedrag, dat jaarlijks groeit, wordt dan de uitvaart (deels) betaald. Een uitvaartverzekering vergelijken is erg belangrijk. Zo bent u er zeker van dat u de goedkoopste uitvaartverzekering heeft.

Kosten uitvaart en kosten uitvaartverzekering

De kosten van een gemiddelde uitvaart worden vaak onderschat: ze gaan al snel richting € 10.000. Een crematie kost gemiddeld zo´n € 2.000 minder. Uitvaartverzekeringen kosten gemiddeld zo´n 9 euro per maand (en ze zijn er ook al voor 4 euro) maar het loont absoluut om de premies, dekkingen en voorwaarden goed te vergelijken. Soms is het ook interessant om gezinsleden mee te verzekeren.

Zoek ook uit wat nu precies is verzekerd en tot welk bedrag. Dat voorkomt vervelende verrassingen op het moment van uitkeren. Niet voor u, wel voor degenen die u achterlaat.

Ook belangrijk om te checken is of de uitvaartverzekering jaarlijks wordt geïndexeerd, dat wil zeggen dat het verzekerde bedrag omhoog gaat. Een uitvaart zal immers al over een paar jaar duurder zijn dat op het moment van afsluiten van de uitvaartverzekering.

Gezondheid

Veel uitvaartverzekeraars vragen van u een gezondheidsverklaring. Begrijpelijk, ze willen een inschatting maken hoe gezond (of ziek) u bent en daarmee van het risico dat u gemiddeld genomen later (of eerder) overlijdt dan de verwachting op basis van uw leeftijd.

Voor uzelf én vooral voor nabestaanden

Niet iedereen overweegt het op die manier, maar met een uitvaartverzekering zorg je er eigenlijk voor dat nabestaanden niet met onverwacht hoge kosten worden opgezadeld, mocht uw vermogen op het moment van overlijden niet afdoende zijn. De nabestaanden regelen immers de uitvaart, naar wens van de overledene als die dat heeft vastgelegd, anders naar hun interpretatie van wat de overledene waarschijnlijk zou hebben gewild. U sluit de uitvaartverzekering dus vooral af voor de nabestaanden, en in mindere mate voor uzelf.

Vergelijkingssites voor uitvaartverzekeringen

Zoals voor allerlei verzekeringen en andere producten zijn er ook voor uitvaartverzekeringen vergelijkingssites. Met het invullen van uw geboortedatum en het bedrag dat u wenst te verzekeren krijgt u al een indicatie. Dit kan dus nog veranderen als u al uw gegevens invult. En uiteraard geldt dat de premie afhangt van de leeftijd waarop u de uitvaartverzekering afsluit: hoe ouder u bent, hoe groter immers de (gemiddelde) kans is dat u komt te overlijden. En dus neemt het risico voor de verzekeraar toe om te moeten uitkeren. Op deze website vindt u meer informatie over de begrafenisverzekering.

Uitvaartverzekering voor ouderenuitvaartverzekering voor ouderen

Voor ouderen (vanaf 65 jaar) is het om die reden niet altijd makkelijk om een uitvaartverzekering af te sluiten. Ze worden niet door elke verzekeringsmaatschappij geaccepteerd, simpelweg omdat het risico van overlijden jaarlijks flink toeneemt, sneller dan op jongere leeftijd. Andere maatschappijen hebben die grens bij 70 jaar gelegd.

Uitvaartverzekering voor Jongeren/kinderen

Ook voor jongeren, studenten en kinderen kan het raadzaam zijn om een verzekering af te sluiten. Niemand wil er eigenlijk aan denken een kind te verliezen maar hoe erg zou ´t zijn als u naast de emotionele pijn ook nog wordt opgezadeld met een bedrag aan uitvaartkosten dat u niet op uw spaarrekening heeft staan? Soms kunnen kinderen gratis worden meeverzekerd tot een bepaalde leeftijd, het loont dus zeker om ook dat uit te zoeken en te vergelijken.