Valkuilen bij het afsluiten van een AOV

Als zelfstandig ondernemer heeft u niet automatisch recht op een uitkering als u ziek wordt. U dient daar zelf zorg voor te dragen. Advies op maat bij het afsluiten van een AOV is erg belangrijk. Een verzekering dient namelijk passend te zijn en aan te sluiten op uw wensen en behoeften. Toch treft niet elke zelfstandig ondernemer de nodige maatregelen om een AOV af te sluiten. Welke valkuilen zijn er bij het wel of niet afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering?

Valkuil 1: ik spaar liever zelf
Dit is een veelgehoord excuus om geen AOV te hoeven afsluiten. Natuurlijk kunt u maandelijks geld apart zetten op een spaarrekening, maar vaak is dit slechts een tijdelijke oplossing. U kunt niet altijd blijven sparen voor uw arbeidsongeschiktheid. Stel dat u nu 25 jaar bent en u wordt tijdens uw 41e levensjaar ziek, dan dient u nog minimaal 20 jaar uit te zingen. Is uw spaarrekening werkelijk zo gevuld dat u die 20 jaar gemakkelijk kunt rondkomen? Zo niet, dan is het wellicht toch verstandiger om een AOV af te sluiten.

Valkuil 2: een te laag verzekerd bedrag
Veel zelfstandig ondernemers sluiten een AOV af, maar het bedrag dat ze verzekeren is veelal te laag. Reden: premiebesparing. Dit is geen verstandige keuze. Stel dat u arbeidsongeschikt raakt, dan ontvangt u slechts 70 tot 80 procent van het inkomen dat u voorheen verdiende. Wanneer u een te laag bedrag verzekerd, valt de uitkering dus ook flink lager uit. De vraag is of u dan ook nog steeds kunt rondkomen.

Valkuil 3: een uitkering niet mee indexeren
Als u volgend jaar een beroep doet op uw AOV vanwege blijvende arbeidsongeschiktheid, dan wilt u over 20 jaar ook nog voldoende geld krijgen om van rond te komen. Kies er daarom altijd voor om de uitkering mee te indexeren. Daarmee wordt de uitkering automatisch naar boven bijgesteld. Stel dat inflatie zich voordoet, dan hoeft u niet bang te zijn dat uw uitkering te laag uitvalt. Een uitkering niet mee indexeren, is dus geen verstandige keuze.

Vakuil 4: een uitgeklede AOV
Veel zelfstandig ondernemers die een AOV afsluiten, maken de keuze voor een uitgeklede AOV. Ze kiezen voor een lange eigen risico termijn en ook laten ze een AOV pas uitkeren bij een bepaald percentage van arbeidsongeschiktheid. De vraag is of dit wel handig is. Kunt u een periode van 3 maanden overbruggen als u arbeidsongeschikt raakt? Is er voldoende eigen vermogen of kapitaal om het dalende inkomen te kunnen opvangen? Neem dit altijd goed door met een assurantieadviseur.

Kortom, er komt meer kijken bij een AOV dan u denkt. Laat u daarom goed adviseren en maak een goede keuze.