AOV vergelijken

Welk arbeidsongeschiktheidspercentage moet ik kiezen?

Zodra u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afsluit, dient u een arbeidsongeschiktheidspercentage te kiezen. Dit is het percentage waar vanaf u een uitkering ontvangt. Als voorbeeld: kiest u voor 30 procent en u raakt voor 25 procent arbeidsongeschikt? Dan ontvangt u geen uitkering. Pas zodra u boven de 30 procent wordt afgekeurd ontvangt u een uitkering.

Hoe kies ik het juiste percentage?

Welk percentage u kiest hangt volledig af van uw wensen. Ten eerste is het goed om te weten dat hoe hoger het percentage is dat u kiest, hoe lager uw AOV premie is. U ontvangt immers pas later een uitkering. Het is belangrijk dat u in dit geval zelf de eerste klap kunt opvangen. Kies dit alleen indien u een financiële buffer hebt. Ten tweede hangt het ervan af welk arbeidsongeschiktheidscriterium u kiest.

Wat is het arbeidsongeschiktheidscriterium?

Als u een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) afsluit, kiest u zelf het arbeidsongeschiktheidscriterium. U kiest uit:

  • Beroepsarbeidsongeschiktheid; Dit is de meest luxe dekking. Er wordt alleen gekeken of u uw eigen werk binnen uw bedrijf nog kunt uitvoeren. Zo niet, dan bent u arbeidsongeschikt en ontvangt u een uitkering. Ook als u wel in staat bent ander werk te verrichten. 
  • Passende arbeid; Er wordt in bredere vorm naar uw werkervaring, opleidingen en vaardigheden gekeken. Op basis hiervan wordt gezocht naar passende arbeid. Dit kan ook in een ander bedrijf zijn. Doordat er naar meer criteria gekeken wordt, is de kans dat u arbeidsongeschikt wordt verklaard kleiner en zult u hierdoor ook een lagere premie betalen.
  • Gangbare arbeid; Dit houdt in dat als u ook maar een vorm van arbeid kunt verrichten, u niet arbeidsongeschikt bent.

Afhankelijk van uw keuze, uw financiële buffer en de mate van risico dat u wilt lopen, kiest u het percentage. Nogmaals; hoe lager het percentage, hoe hoger de premie. Er moet dan al eerder uitgekeerd worden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *