Ziek of arbeidsongeschikt… Wat nu?

Heeft u korte of lange tijd geleden een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten en bent u onverwachts ziek of arbeidsongeschiktheid geraakt? Dan is het goed om te weten hoe u dient te handelen. Hoewel de procedure per verzekeraar verschillend kan zijn, is er een bepaalde structuur in het ziekmelden en een toelage ontvangen uit de arbeidsongeschiktheidsverzekering. Welke stappen dient u te zetten in geval van ziekte of arbeidsongeschiktheid?

Meld u ziek bij uw verzekeraar

In geval van ziekte is het belangrijk om u officieel ziek te melden bij uw verzekeraar. U kunt dit vaak telefonisch, per e-mail of via de website van een verzekeraar doen. Heeft u een arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten via een assurantieadviseur? Meld u zich dan ziek bij desbetreffende partij. Verder is het belangrijk om ziekte te melden bij de huisarts. Vaak bent u pas officieel ziek als u langs de huisarts bent geweest.

Hoe zit het met de wachttermijn?

Bijna elke AOV hanteert een wachttermijn voordat er tot uitkering wordt overgegaan. Dit wordt ook wel de eigen risico termijn genoemd. Tijdens deze periode dient u zelf in uw inkomsten te voorzien, ook al bent u arbeidsongeschikt geraakt. Wellicht kunt u leven van wat spaargeld of profiteert u van het voordelen van een extra inkomen van uw partner die in loondienst werkt. Standaard is één maand eigen risico termijn gebruikelijk bij een arbeidsongeschiktheidsverzekering.

De hoogte van de uitkering

De mate waarin u arbeidsongeschiktheid bent, bepaalt de hoogte van de uitkering die u krijgt. Bij het vergelijken en/of afsluiten van een arbeidsongeschiktheidsverzekering is een belangrijk aandachtspunt of een verzekeraar een bepaald percentage hanteert wanneer u arbeidsongeschikt raakt. Bij verschillende verzekeraars dient u minimaal 25 procent arbeidsongeschikt te zijn, voordat er tot uitkering wordt overgegaan. Er wordt altijd een bepaald percentage van het verzekerd bedrag uitgekeerd. Dit percentage is meestal gelijk aan het arbeidsongeschiktheid percentage. Deze uitkering ontvangt u gedurende periode van ziek zijn of tot de maximumperiode die een verzekeraar hiervoor hanteert.

Arbeidsongeschikt en weer aan het werk?

Als u gedurende langere tijd arbeidsongeschikt bent, dan schakelt een verzekeraar een arbeidsdeskundige in. Deze maakt samen met u een plan van aanpak om zo nodig weer aan het werk te gaan. Uiteraard worden eerst de mogelijkheden binnen uw eigen onderneming bekeken. Kunt u wellicht uw werkplek anders inrichten of taken anders vormgeven zodat u toch weer aan het werk kunt? In sommige gevallen bieden verzekeraars u ook de mogelijkheid om elders aan de slag te gaan. Veelal is deze optie afhankelijk van de dekking die u heeft gekozen.

Kies een arbeidsongeschiktheidsverzekering die bij u past

Het is belangrijk dat een arbeidsongeschiktheidsverzekering te allen tijde aansluit op uw situatie. Schakel daarom de hulp in van een ervaringsdeskundige of kies ervoor om zelf de verschillende verzekeraars met elkaar te vergelijken. Zorg dat u zich voldoende verzekert en dat u een eventuele eigen risico termijn eenvoudig zelf kunt overbruggen. Inkomsten dalen namelijk altijd als u arbeidsongeschikt raakt. Zorg daarom dat u goed voorbereid en verzekerd bent voordat u daadwerkelijk ziek wordt!